Accountantskantoor Van Geen

Van Geen

Voor ondernemers. Berichten in onze App.

Als werkgever kunt u op diverse manieren financieel voordeel behalen wanneer u een 50-plusser in dienst neemt. We nemen deze manieren in vogelvlucht met u door. Overigens bieden oudere werknemers ook andere voordelen dan financiële: veel werk- en levenservaring, relativeringsvermogen, mensenkennis, goede motivatie en stressbestendig.
 
Bonus
Financieel voordeel is bijvoorbeeld te behalen via de mobiliteitsbonus. Wanneer u een werkloze van 50-plus in dienst neemt, krijgt u maximaal drie jaar een bonus van €7000 per jaar. Daarnaast hoeft u als werkgever minder WW- en WIA-premie te betalen voor een 50-plusser. Een ander voordeel is dat u vijf jaar lang schadeloos wordt gesteld wanneer u een oudere werkloze in dienst hebt genomen (hiervoor gelden voorwaarden) en deze wordt ziek.
 
Rompslomp
Zo zijn er meer regelingen: u kunt dit nazien op werk.nl. Daar kunt u ook een vacature voor een 50-plusser plaatsen.
U kunt zich voorstellen dat al die regelingen administratieve rompslomp met zich meebrengen: vanzelfsprekend staat ons kantoor voor u klaar.
 
 • Het in dienst nemen van een 50-plusser biedt diverse financiële en andere voordelen.
 • Dit geldt ook voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer uw onderneming een website heeft, bent u verplicht onder andere het btw-nummer op de site te zetten. Geen probleem natuurlijk, behalve wanneer uw onderneming een eenmanszaak is: dan is uw btw-nummer gebaseerd op uw BSN (burgerservicenummer). Door het btw-nummer op de site te zetten, wordt u kwetsbaar voor identiteitsfraude.
 
Gesprekken en advies
De overheid zet aan tot het tegengaan van identiteitsfraude, maar verplicht u anderzijds u wat dat betreft kwetsbaar te maken, daar komt het kort gezegd op neer.  Acta, het Adviescollege Toetsing Regeldruk, heeft hierover gesprekken gevoerd met de Belastingdienst en advies uitgebracht aan demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie.
 
Rompslomp
Een oplossing zou kunnen zijn dat eenmanszaken een ander btw-nummer krijgen, niet langer gebaseerd op het BSN. Voor de betreffende ondernemingen brengt dit echter nogal wat administratieve rompslomp met zich mee. Acta adviseert daarom eenmanszaken te ontslaan van de verplichting het btw-nummer op hun site kenbaar te maken. Wordt vervolgd.
 
 • Ondernemingen met een website zijn verplicht onder andere het btw-nummer op de site te zetten.
 • Voor eenmanszaken conflicteert dit met het voorkomen van identiteitsfraude, omdat het btw-nummer gebaseerd is op het BSN.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u als ondernemer kosten maakt die in uw ogen zakelijk zijn, moet u ten eerste de bonnetjes kunnen laten zien. Ten tweede moet u kunnen uitleggen dat de gemaakte kosten zakelijk zijn. Kunt u dit onvoldoende, dan kan de belastinginspecteur lastig worden.
 
Argwaan
Wanneer u bijvoorbeeld met (potentiële) klanten eet en u bespreekt met hen zaken tijdens lunch of diner, dan is het goed voorstelbaar dat u de kosten ervan beschouwt als zakelijk en deze als zodanig opvoert. Zoals gesteld, is dit onvoldoende. Zulke dingen komen aan het licht wanneer uw boekhouding door de belastinginspecteur wordt gecontroleerd. Deze kan bijvoorbeeld argwaan krijgen wanneer vaak bij hetzelfde restaurant wordt gegeten.
 
Recht blijft recht
U moet aangeven met wie u gegeten hebt en wat precies het zakelijke karakter ervan geweest is. Dan nog kan de inspecteur stellen dat u hierbij persoonlijk voordeel hebt genoten en alleen het zakelijke deel aftrekbaar achten. Wanneer u wilt dat uw boekhouding een controle doorstaat: ons kantoor staat u hierbij graag terzijde. Wij praten niet recht wat krom is, maar recht blijft recht.
 
 • Van lunch of diner met klanten hebt u zelf voordeel: de kosten ervan kunt u daarom niet zonder meer als zakelijk opvoeren.
 • Bij dit soort kosten wordt bovendien precieze informatie gevraagd: met wie hebt u gegeten en wat was de zakelijke factor?

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Controleer, voor u een factuur betaalt, of het rekeningnummer van de crediteur klopt. Het komt namelijk voor dat brievenbussen worden gelicht, waarna facturen worden vervalst: uiteraard voorzien van een ander rekeningnummer. Uiteraard valt met ons kantoor te bespreken wat wij in dit soort controles voor u kunnen betekenen. Een en ander hangt af van de diensten die u van ons afneemt.
 
Zure aangelegenheid
Wanneer u een vervalste factuur betaalt, blijft u verantwoordelijk voor betaling aan de werkelijke crediteur. Een zure aangelegenheid. U denkt betaald te hebben, maar de crediteur trekt aan de bel.
 
Bevrijdend betalen
Dat u het slachtoffer bent van fraude, telt helaas niet mee. Dit is het risico dat u loopt en het is dus voor uw rekening. U moet ervoor zorgen dat uw crediteur zijn geld krijgt. ‘Bevrijdend betalen’ zoals dat heet, is pas voltooid als de crediteur het verschuldigde bedrag op zijn rekening krijgt bijgeschreven. Wanneer u twijfelt aan de echtheid van een factuur, neem dan contact op met de crediteur.
 
 • Wanneer u een vervalste factuur betaalt, blijft u verantwoordelijk voor betaling van de echte factuur.
 • ‘Bevrijdend betalen’ is pas voltooid wanneer de crediteur zijn geld binnen heeft.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u wilt investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie, dan kunt u in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. Wanneer u grond beschikbaar hebt, kan dit bijvoorbeeld door zonnepanelen in veldopstelling, aangesloten op het midden- of hoogspanningsnet. Hiertoe bestaat de EIA (Energie-investeringsaftrek).
 
Bedrijfsmiddelen en prestatie-eisen
Via de EIA kunt u van de investering in energiebesparende bedrijfsmiddelen 55,5% van de kosten extra aftrekken van de fiscale winst, naast de gewone afschrijving. Voor 2017 is een nieuwe Energielijst gepresenteerd, waarin u kunt lezen welke bedrijfsmiddelen (plus prestatie-eisen) onder de regeling vallen. Googlet u eens op 'Energielijst 2017'.
 
Comfortabel
De site die u vindt, is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U vindt daar allerlei informatie, onder andere de betreffende Energielijst, het digitale meldingsformulier, een zoekfunctie voor de Energielijst, voorbeeldprojecten en nieuwsberichten. Uiteraard staat ons kantoor voor u klaar om alles voor u te regelen. Wel zo comfortabel.
 
 • Investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie kan fiscaal lonend zijn.
 • Dit kan bijvoorbeeld door zonnepanelen in veldopstelling, aangesloten op het midden- of hoogspanningsnet.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Voor elke onderneming zijn niet-betalende klanten een risico. Het voortbestaan van een onderneming kan er zelfs door in gevaar komen, zoals u hopelijk niet uit ervaring weet. Toch zijn er diverse goede manieren om deze risico’s te beperken. Ons kantoor staat u hierbij uiteraard graag terzijde.
 
Goede sfeer
Degelijk debiteurenbeheer is de pijler onder het bestrijden van de risico’s van niet-betalende klanten. Veel ondernemingen laten hierin steken vallen, vaak om in een goede sfeer zaken te kunnen (blijven) doen. Afspraken worden niet op papier gezet en facturen blijven te lang openstaan zonder dat de klant een herinneringstelefoontje of -mailtje krijgt. Uiteraard is dat af te raden, ook als er een vriendschappelijke relatie is met een klant. Zaken zijn zaken, dat begrijpt een klant ook wel.
 
Kaf onder het koren
Stap één in een degelijk debiteurenbeheer is het toetsen van een klant op kredietwaardigheid, uiteraard voor u officieel tot zaken komt. Dat een klant de vorige keer keurig betaalde, zegt niets over zijn huidige situatie. Er zijn diverse bureaus die toetsen op kredietwaardigheid, maar ook hier geldt dat er kaf onder het koren is.
 
 • Stap één in een degelijk debiteurenbeheer is toetsen op kredietwaardigheid.
 • Dat een klant de vorige keer keurig betaalde, zegt niets over zijn huidige situatie.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
In de loop van vorig jaar kondigde minister Blok aan dat in 2023 alle kantoorpanden van meer dan 100 vierkante meter op z’n minst moeten beschikken over energielabel C. Voldoet uw kantoor niet aan die eis, dan mag uw bedrijf het pand niet meer gebruiken. De verwachting is overigens dat energielabel A in 2030 de eis zal zijn. Vooruitdenken is het devies.
 
Beleid van banken
Het is niet meer dan logisch dat banken hun beleid ten aanzien van de financiering van kantoorpanden afstemmen op de eisen van Blok. Financiering van panden met een lager energielabel dan C wordt een lastig verhaal. Blok schat dat ongeveer 860 miljoen euro nodig is om de zaken op orde te krijgen. Vastgoedeigenaren denken dat het om minimaal 2 miljard euro gaat.
 
Subsidies
Wie er dan ook gelijk heeft: het staat vast dat de komende jaren veel zal moeten worden geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van kantoorpanden. Er zijn diverse manieren om dit te financieren. Er bestaan bijvoorbeeld subsidies op dit gebied. We nodigen u van harte uit een afspraak te maken en alle mogelijkheden eens door te nemen.
 
 • Bij het verduurzamen van kantoorpanden is vooruitdenken het devies.
 • In 2023 moet uw pand energielabel C hebben, in 2030 waarschijnlijk label A.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u als dga in een ander land gaat wonen, legt de Belastingdienst een zogeheten conserverende aanslag op over in eigen beheer opgebouwde pensioen- en lijfrenteaanspraken. De Belastingdienst doet dit om recht te behouden op de belasting over uw inkomen. Het voert te ver hier precies uit te leggen hoe en op welke gronden de Belastingdienst deze aanslag berekent, maar ons kantoor staat uiteraard voor u klaar om u te vertellen over haken, ogen en mogelijkheden in dezen.
 
Hoge Raad
Belangrijk: de vraag is actueel of en wanneer de Belastingdienst gerechtigd is tot het opleggen van zo’n aanslag. De rechtbank heeft de Hoge Raad hierover vragen voorgelegd. Het is de bedoeling dat de antwoorden aanknopingspunten geven op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen ten aanzien van het opleggen van conserverende aanslagen. Die antwoorden kunnen nog wel even op zich laten wachten.
 
Bezwaar
Intussen is het aan te bevelen bezwaar te maken tegen een conserverende aanslag, al is het maar om uw rechten te behouden. Als u emigratieplannen hebt, is het een goed idee uit te zoeken hoe het zit met de verdeling van heffingsrechten tussen Nederland en het land van uw keuze. Ook hierin staat ons kantoor u uiteraard graag ter zijde.
 
 • Maak bezwaar tegen een conserverende aanslag, al is het maar om uw rechten te behouden.
 • Emigratieplannen? Hoe zit het met de verdeling van heffingsrechten tussen Nederland en het land van uw keuze?

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Verwacht wordt dat de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ – inmiddels goedgekeurd door de Eerste Kamer – op 1 april 2017 van kracht wordt. Deze wet zou de knelpunten van het pensioen in eigen beheer weg moeten nemen. Knelpunten zijn onder andere het verschil in fiscale en commerciële waardering van de pensioenverplichting en de bijbehorende dividendklem.
 
Toestemming
Na invoering van deze wet hebt u als dga drie keuzen: het premievrij aanhouden van het opgebouwde pensioen in eigen beheer, het omzetten van de fiscale waarde in een oudedagsverplichting of het afkopen van het pensioen. Voorafgaand aan keuze 2 en 3 wordt het pensioen in eigen beheer tot de fiscale waarde afgestempeld. In alle gevallen zal uw pensioeninkomen lager uitvallen dan u beoogde. Ook hebt u voor het omzetten of afkopen van uw pensioen toestemming nodig van uw (ex-)partner. Dat geldt natuurlijk ook voor het vervallen van het recht op partnerpensioen.
 
Vervangende oplossingen
Graag neemt ons kantoor met u uw situatie door. Welke keuze heeft voor u welke gevolgen? Welke verzekeringen zijn er met betrekking tot het pensioen? Zijn er vervangende oplossingen nodig? Belangrijke vragen, maar de antwoorden zijn uiteraard belangrijker. Die antwoorden vinden wij voor u.
 
 • Na invoering van de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ moet u als dga belangrijke keuzen maken.
 • In alle gevallen valt uw pensioeninkomen lager uit: welke vervangende oplossingen zijn nodig?

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Frauduleus handelen door werknemers kost het bedrijfsleven heel veel geld. Na identificatieplicht is het screenen van personen dan ook cruciaal, maar hoever moet en mag u daarin gaan? Wat kunt u zelf doen en wanneer is het verstandig een gespecialiseerd en gekwalificeerd bureau in te schakelen? Ons kantoor staat uiteraard voor u klaar u te helpen bij het maken van uw keuze. We geven hier alvast wat adviezen.
 
Risico's inventariseren
Ten eerste is het natuurlijk verstandig te inventariseren welke risico's een functie met zich meebrengt. Krijgt de persoon in kwestie toegang tot vertrouwelijke informatie en/of bevoegdheid tot financiële handelingen? Meld in de vacature dat er gescreend wordt en op welke manier: dit werkt preventief.
 
Onderzoeksbureau
Social media bieden vaak veel informatie, maar dit vraagt verificatie, net als opleidingen en diploma's: vraag om originelen of vraag om een uittreksel van het diplomaregister. Referenties controleren is uiteraard aan te bevelen, net als het vragen om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Schakelt u een onderzoeksbureau in, dan moet dit een privacygedragscode hanteren en een vergunning bezitten.
 
 • Frauduleus handelen door werknemers kan uw bedrijf heel veel geld kosten, vooraf screenen is dan ook het devies.
 • Een ingeschakeld onderzoeksbureau moet een privacygedragscode hanteren en een vergunning bezitten.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden, bijvoorbeeld over de wet datalekken. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) zijn met ingang van 1 januari 2018 verplicht jaarlijks een minimumbedrag voor onderhoud te reserveren. Dit bedrag moet gebaseerd zijn op een meerjarig onderhoudsplan of op 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementengebouw in kwestie.
 
Vervangende bankgarantie
De verplichting maakt deel uit van een wetsvoorstel dat moet leiden tot het beter functioneren van VvE’s. Dit voorstel is recent door de Eerste Kamer aangenomen. Het jaarlijkse bedrag moet worden gestort op een betaal- of spaarrekening, behalve wanneer 80% van de eigenaren het eens is over een vervangende bankgarantie.
 
Leningen
In de nieuwe regels is daarnaast vastgelegd dat een VvE leningen kan aangaan, zolang die betrekking hebben op het gebouw. Banken waren tot nu toe terughoudend in het verstrekken van leningen aan VvE’s, maar daar is nu minder reden voor. Wanneer een eigenaar zijn appartement overdraagt aan een ander, komt zijn aandeel in de lening op naam van de nieuwe eigenaar.
 
 • VvE’s zijn met ingang van 1 januari 2018 verplicht jaarlijks geld te reserveren voor onderhoud.
 • Vanaf die datum is het VvE’s wettelijk toegestaan leningen aan te gaan.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Ons kantoor kan veel voor u betekenen op het gebied van financieel management en daarmee uw taken als bestuurder verlichten. Het is niet ondenkbaar dat u in uw hoedanigheid als bestuurden ‘gerold’ bent. Uit liefde voor uw vereniging of stichting kwam van het een het ander. Alle verantwoordelijkheden kreeg u er gratis bij.
 
Pijler van uw organisatie
Die verantwoordelijkheden moet u serieuzer nemen dan u wellicht in eerste instantie dacht. Dat geldt zeker voor het financieel management, pijler van uw organisatie. Informatie is wat dat betreft het sleutelwoord. Daarop baseert u immers uw beleid. Die informatie bestaat uit diverse ingrediënten, zoals liquiditeitspositie, eigen vermogen en winst- en verliesrekening.
 
Jaarrekening
Die informatie brengen wij graag geordend tot u. Op basis daarvan is een degelijke begroting mogelijk. Ook bij het opstellen daarvan staan we voor u klaar. Geordende informatie is van groot belang wanneer de Belastingdienst inzage wenst van uw doen en laten op financieel gebied. Daarnaast: externe financiers verlangen een door een accountant goedgekeurde jaarrekening alvorens in actie te komen.
 
 • Ons kantoor vergaart en ordent alle informatie op financieel gebied.
 • Een goedgekeurde financiële huishouding kunt u nodig hebben voor de Belastingdienst en externe financiers.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is er veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Leasen stipten we al eens aan als mogelijkheid wanneer uw stichting of vereniging spullen nodig heeft: een vervoermiddel, kopieerapparaat, computer, audio- en videoapparatuur, enzovoort. Ons kantoor bespreekt graag met u of leasen voor uw organisatie de beste oplossing is en geeft u gedegen advies. Hieronder nemen we in het kort – zonder op details in te gaan – de twee belangrijkste leasevormen door: financiële en operationele lease.
 
Fiscaal eigendom
Bij financiële lease betaalt u maandelijks een vast bedrag. Tijdens de leaseperiode is het geleasde object fiscaal eigendom van uw organisatie en kunt u gebruikmaken van alle fiscale voordelen, zoals investeringsaftrek. Na afloop van de leaseperiode betaalt u een afgesproken bedrag en is het object eigendom van uw organisatie. Nadeel is dat bijvoorbeeld een computer tegen die tijd verouderd is.
 
Nieuwe spullen
Bij operationele lease bent u geen fiscaal eigenaar. Voor gebruik van het object betaalt u premies, die fiscaal aftrekbaar zijn. Na afloop van de leaseperiode kunt u het object kopen tegen een afgesproken bedrag, of langer leasen tegen een lager tarief. Teruggeven aan de leasemaatschappij en nieuwe spullen leasen is ook een optie.
 
 • Nadeel van financiële lease is dat het object verouderd is als u het na afloop koopt.
 • Bij operationele lease kunt u na afloop doorleasen tegen een lager tarief.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer uw organisatie krap bij kas zit, kunt u dit op diverse manieren opvangen. Tijdelijk rood staan, of geld lenen wanneer een grotere uitgave voor de deur staat, bijvoorbeeld. Ook valt te denken aan een vorm van leasen. Ons kantoor staat u graag terzijde bij het maken van de juiste keuze, want dit is niet altijd eenvoudig.
 
Reële verwachtingen
Ons advies, bij het maken van de juiste keuze, is natuurlijk gebaseerd op reële financiële verwachtingen. Rood staan moet een keer worden aangezuiverd, leningen moeten worden afbetaald en leasen kost geld. Voor uw organisatie zijn de statuten allereerst van belang. Wanneer de statuten het aangaan van leningen verbieden, zullen de statuten moeten worden aangepast: een complexe procedure.
 
Goede afspraken
Vormen de statuten geen belemmering, dan moet de Algemene Ledenvergadering van een vereniging het aangaan van financiële verplichtingen goedkeuren. Mocht u kiezen voor rood staan, als tijdelijke oplossing, maak dan goede afspraken met uw bank over de voorwaarden, zodat u de kosten ervan binnen de perken houdt. Ook bij het maken van afspraken met uw bank staat ons kantoor u graag terzijde.
 
 • Tijdelijk rood staan kan een oplossing zijn, maar maak goede afspraken met uw bank.
 • Controleer wat de statuten van uw organisatie zeggen over het aangaan van financiële verplichtingen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor uw organisatie doen daarmee werk dat aansprakelijkheidsrisico's met zich mee kan brengen. Verzekeren? Het is belangrijk eerst de risico's voor uw organisatie en uw vrijwilligers in kaart te brengen. Zodoende kunt u bepalen welke verzekeringen verstandig zijn. Zijn de premiekosten hoger dan het eventuele financiële risico, dan kunt u zo'n verzekering natuurlijk achterwege laten.
 
Welke dekking door AVP?
Ons kantoor helpt u uiteraard graag bij het maken van dit soort afwegingen en bij het  kiezen van een goede verzekering tegen een gunstige premie. Ook kunnen we met u doornemen wat de precieze dekking is van al lopende verzekeringen. Bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), die veel van uw vrijwilligers zullen hebben. Niet elke AVP dekt schade die ontstaat uit hoofde van vrijwilligerswerk. Voor vrijwilligers zonder AVP kan uw organisatie een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
 
WAM aanvullen?
Afhankelijk van de dekking van al lopende verzekeringen kan een ongevallenverzekering voor vrijwilligers verstandig zijn. Bij autogebruik in vrijwilligerswerk kan de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) worden aangevuld met een polis Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering en een verzekering die de terugval in no-claim van de vrijwilliger dekt. Let ook op de voorwaarden die uw organisatie stelt aan gebruik van eigen auto door een vrijwilliger.
 
 • Wij nemen graag met u door wat de precieze dekking is van al lopende verzekeringen en of aanvullende verzekeringen nuttig zijn.
 • Wij kijken ook of uw organisatie zich niet verzekert tegen schade door een olifant terwijl het risico dat van een mug is.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Inkomsten verzwijgen voor de fiscus is nooit een goed idee. Voor wie dat vergeten was, zijn de lotgevallen van voetballer Lionel Messi goed lesmateriaal. Hij werd veroordeeld wegens het verzwijgen van inkomsten uit portretrechten. De Barcelonaspeler ging in hoger beroep, omdat hij beweerde van niets te weten: ‘Mijn vader deed de boekhouding.’ De rechter trok zich er weinig van aan en deelde een boete uit van twee miljoen euro (pa Messi kreeg anderhalf miljoen boete).
 
Mazen van het fiscusnet
Ook in Nederland is het financieel niet aantrekkelijk inkomsten te verzwijgen. De mazen van het fiscusnet worden steeds kleiner: de kans dat het ontdoken bedrag alsnog moet worden betaald, is groot en wordt nog groter. En er komt een flinke boete overheen. Voor wie wat minder verdient dan Messi, is dat geen aantrekkelijk vooruitzicht.
 
Uw belang, ons vak
Wanneer ons kantoor uw boekhouding mag verzorgen, regelen wij dat u aan al uw verplichtingen voldoet. Maar wij zorgen er natuurlijk ook voor dat u geen cent te veel betaalt. Wij kennen alle wetten en regels en de uitzonderingen daarop, want uw belang is ons vak.
 
 • Wanneer ons kantoor uw boekhouding mag verzorgen, regelen wij dat u aan al uw verplichtingen voldoet.
 • Wij zorgen er natuurlijk ook voor dat u geen cent te veel betaalt.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Veel mensen zetten bij het maken van een (nieuwe) renteafspraak de rente voor lange tijd vast, onder het motto: kiezen voor zekerheid en stabiliteit. Maar die zekerheid en stabiliteit kosten geld, vaak veel meer dan nodig en ook veel meer dan u wellicht denkt. Ons kantoor rekent u een en ander graag voor.
 
Duizenden euro’s
Hoe langer de rentevaste periode, des te hoger het rentepercentage: dat weet u. Maar wanneer u een vaste rente afspreekt voor twintig jaar en u verhuist na tien jaar, dan kan het zo zijn dat u vele duizenden euro’s door de wc spoelt. Het hangt er namelijk nogal vanaf welke afspraken u met uw bank kunt maken met betrekking tot verhuizing.
 
Wijsheid
In tien jaar kan veel veranderen, factoren waardoor u denkt: het zou eigenlijk fijner en handiger zijn ergens anders te wonen. Andere baan verder weg, middelbare school voor de kinderen verder weg, kinderen het huis uit, enzovoort. Niet voor niets wonen mensen gemiddeld 12 jaar in een koophuis. We bekijken graag met u wat in uw situatie een verstandige renteafspraak zou kunnen zijn. Zou kunnen zijn, want de wijsheid hebben we helaas niet in pacht.
 
 • Voor u een rentevaste periode afspreekt: bedenk welke factoren invloed zouden kunnen hebben.
 • Bespreek met uw (kandidaat-)bank de mogelijkheden voor het meeverhuizen van uw hypotheekvoorwaarden.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Ons kantoor wordt vaak ingeschakeld wanneer omstandigheden van klanten veranderd zijn of op het punt staan te veranderen. Dat is relatief laat. Wanneer het gaat om plotselinge veranderingen kan dat natuurlijk niet anders, maar veel zaken kunt u zien aankomen.
 
Laten we eens praten
Meestal geldt dat bijvoorbeeld voor uw pensionering, of wetgeving die gevolgen voor u heeft. De voorbeelden zijn talrijk. Laten we eens praten, ons kantoor staat voor u klaar om samen met u een planning op te stellen. Zo’n planning geeft houvast en kan ervoor zorgen dat u problemen voor bent.
 
Realiseren van wensen
Financiële planning kan ook bij het realiseren van wensen een belangrijk instrument zijn. U zou bijvoorbeeld graag een leuk bootje willen, maar het komt er niet van. Dan kunnen we beginnen met het in kaart brengen van al uw uitgaven en eens zien of er te (be)sparen valt. Lunch van huis meenemen, bijvoorbeeld, kan per jaar al €1000 schelen. De werkster per week een uur minder en zelf iets meer doen: pakweg €750. Verzekeringen kunnen vaak goedkoper. Het bespaarde geld moet u natuurlijk wel opzij zetten. Zo eenvoudig kan het zijn.
 
 • Veel veranderingen in uw financiële situatie kunt u zien aankomen.
 • Financiële planning kan ook bij het realiseren van wensen een belangrijk instrument zijn.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Het doen van belastingaangifte wordt steeds makkelijker. Zo kunnen dit jaar 70.000 mensen tegelijk met hun aangifte bezig zijn. Daarnaast is er nu een ‘aangiftechecklist’, die helpt veelgemaakte fouten te voorkomen. Ook nieuw is een online platform, als extra hulpmiddel: het Kennisnetwerk Belastingen en Toeslagen. Dit biedt onder andere informatie over actuele regelgeving, nieuws en storingen.
 
Eventueel zelf melden
Wanneer u niet wordt uitgenodigd aangifte te doen voor de inkomstenbelasting, moet u zich hiervoor zelf melden. Dit jaar worden ongeveer 7,4 miljoen particulieren uitgenodigd aangifte te doen. Bij een kleine zes miljoen mensen is de aangifte volledig ingevuld, bij de anderen is dit grotendeels gedaan.
 
Verantwoordelijk
Ondanks alle hulp die de Belastingdienst biedt, blijft u natuurlijk zelf verantwoordelijk voor uw aangifte. Alle gegevens moeten goed worden gecontroleerd en – waar nodig – aangevuld. Vanzelfsprekend kan ons kantoor dit voor u verzorgen. We kunnen ook de gehele aangifte voor u verzorgen. Want hoe makkelijk de Belastingdienst het ook maakt: wij maken het nóg makkelijker.
 
 • Ondanks alle hulp van de Belastingdienst, blijft u natuurlijk zelf verantwoordelijk voor uw aangifte.
 • De Belastingdienst biedt veel informatie, zodat u uw weg kunt vinden. Ons kantoor kent die weg al.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u een schenking of een erfenis krijgt, bent u verplicht hiervan aangifte te doen bij de belastingdienst. Tot het einde van 2016 kon u zelf kiezen in welke vorm u dat deed, maar dit is veranderd per 1 januari 2017.
 
Formulier of brief
Aangifte doen bij de belastingdienst van een schenking of erfenis kon door middel van het formulier van de belastingdienst, maar het was ook mogelijk per brief aan uw verplichtingen te voldoen.
 
Digitaal of op print
Wat is er nu veranderd per 1 januari 2017? Wanneer u een schenking of erfenis ontvangt, bent u verplicht de aangifte te verzorgen door middel van een daartoe door de belastingdienst ontworpen formulier. Dit formulier kunt u invullen op de site van de belastingdienst, maar u kunt het ook printen, invullen en opsturen. Ook executeurs en adviseurs zijn verplicht van dit formulier gebruik te maken. Uiteraard staat ons kantoor voor u klaar.
 
 • Als ontvanger van een erfenis of schenking bent u verplicht deze te melden bij de belastingdienst.
 • Sinds 1 januari 2017 kan dit alleen nog via een formulier van de belastingdienst.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Download onze App

Vul in en ontvang een downloadlink.