Benut uw vrijstellingen

Door meer gebruik te maken van gerichte belastingvrijstellingen kunt u als DGA uw salaris uit de BV verlagen. Met andere woorden: een hogere netto kostenvergoeding  en een lager salaris uit de BV. Tel uit uw winst. We rekenen alles graag voor u door.

 

Werkkostenregeling
De huidige wetgeving kent een aantal vergoedingen en verstrekkingen die onder de werkkostenregeling belastingvrij kunnen worden uitgekeerd. Denk aan kilometervergoeding en andere reiskosten, kosten van tijdelijk, werkgerelateerd verblijf (ook in het buitenland), representatiekosten, kosten van mobiele communicatie, kosten van studie, congressen en wat dies meer zij, verhuiskosten als de verhuizing uw werk dient, enzovoort.

 

Uw situatie
We nemen graag uw situatie met u door om te zien voor welke vrijstellingen u in aanmerking komt. De vrijstellingen zijn wel aan regels gebonden: een bovenmatige vergoeding gaat op z’n minst ten koste van de ruimte voor andere vergoedingen.

 

  • Gerichte belastingvrijstellingen zijn aan regels gebonden
  • Hoe beter u de gerichte belastingvrijstellingen gebruikt, des te groter is uw voordeel

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: