Beperking afschrijving op gebouwen


Beperking afschrijving op gebouwen: forse kostenpost

Doordat het huidige kabinet de afschrijving van gebouwen in eigen gebruik per 1 januari 2019 beperkt, stijgt de vennootschapsbelasting fors. In de praktijk van ons kantoor blijkt dat veel ondernemers zich niet voldoende realiseren wat hiervan de gevolgen zijn. We praten u graag uitgebreid bij. Hieronder een bescheiden voorschot daarop.

Compensatie, maar…
De beperking van de afschrijvingsmogelijkheid houdt in dat ondernemers een gebouw in eigen gebruik slechts tot maximaal honderd procent van de WOZ-waarde mogen afschrijven. Ter compensatie van deze afschrijvingsbeperking verlaagt de overheid de vennootschapsbelasting stapsgewijs, maar daarvan profiteren vooral ondernemers zonder vastgoed.

Huurlasten aftrekbaar
De materie is enigszins gecompliceerd, maar even kort door de bocht: het wordt voor ondernemers aantrekkelijker om te huren, omdat huurlasten volledig aftrekbaar zijn. Ons kantoor neemt uw situatie graag met u door om gezamenlijk tot een degelijke strategie te komen.

 

  • De vennootschapsbelasting stijgt fors, doordat de afschrijving van gebouwen in eigen gebruik wordt beperkt per 1 januari 2019.
  • Het wordt vooralsnog voor ondernemers aantrekkelijker om te huren, omdat huurlasten volledig aftrekbaar zijn.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: