De valkuil van de Flex-BV

Na 1 oktober 2012 is de Nederlandse taal verrijkt met het begrip ‘Flex-BV’. Op die datum werd namelijk de ‘Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ van kracht.

De Flex-BV zou voor ondernemend Nederland een aantal zaken vergemakkelijken. ‘Ideaal!’, riepen vooral de bedenkers. Maar er is met deze wet een fiscale valkuil ontstaan. Uw account weet ervan.

Met de Flex-BV is een aantal zaken inderdaad makkelijker geworden. Zo is het wettelijk verplicht minimumkapitaal afgeschaft, accountantsverklaringen zijn niet langer altijd verplicht en eenvoudige statuten volstaan.

Fiscale gevolgen
Tot zover weinig aan de hand, zou je zeggen. De valkuil bevindt zich in het gebied rond het vervallen van het minimale aandelenkapitaal van €18.000. Na aanpassing van de statuten kan dit bedrag bijna geheel worden terugbetaald aan de aandeelhouder(s). ‘Zonder fiscale gevolgen!’, wordt geroepen. Dat is niet waar.

De juiste weg
Terugbetaling is namelijk alleen belastingvrij wanneer de aandeelhouder niet meer terugkrijgt dan wat er is betaald. Het komt vaak voor dat de aandelen niet volledig betaald zijn, in fiscale zin. Wanneer hier fouten worden gemaakt, kan dit een belastingheffing van 72% opleveren. Vergeet bijvoorbeeld niet dat de statuten bij notariële akte moeten worden gewijzigd. Werkt u met een goede accountant, dan zal deze u de juiste weg wijzen.
• Ook zonder dat opzet in het spel is, kunt u te maken krijgen met een fiscale heffing van 72%.
• Er wordt veel geroepen: uw accountant weet hoe het echt zit.
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is er veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: