DGA, let op uw pensioen: wijzigingen per 2015

De wetswijzigingen op pensioengebied zijn in mei 2014 door de Eerste Kamer geaccordeerd en daarmee een feit.

De pensioenrichtleeftijd was al verhoogd naar 67 jaar, de maximale fiscale pensioenopbouw was al beperkt, maar de pensioenopbouw is met ingang van 1 januari 2015 verder verlaagd. Wat betekent dit voor u als DGA?

Tijd voor actie
De nieuwe wetgeving bepaalt dat het pensioengevend loon per 1 januari 2015 wordt gemaximeerd op €100.000,- per jaar. Als DGA bouwt u waarschijnlijk meer pensioen op dan volgens de nieuwe regels is toegestaan. Het wordt dus tijd actie te ondernemen, mocht u dit nog niet gedaan hebben. Neem contact op met uw accountant en neem passende maatregelen.

Nare consequentie
Wanneer uw pensioenregeling op 1 januari 2015 niet is aangepast, leidt dit tot de nare consequentie dat uw pensioenaanspraken als bovenmatig worden beschouwd en in z’n geheel progressief worden belast. Dit geldt ook voor alles wat u opbouwde voor 2014.

• Het niet voor 1 januari 2015 aanpassen van uw pensioenregeling leidt tot nare financiële consequenties.
• Regel deze zaken tijdig met uw accountant.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is er veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: