Status commissaris verandert

Dat de fictieve dienstbetrekking van een commissaris zou worden afgeschaft, hing al even in de lucht, maar staatssecretaris Wiebes heeft de knoop doorgehakt. Zijn besluit is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant (23 maart 2016). De gevolgen zijn zowel voor uw commissaris(sen) als voor u van belang. Overleg met uw financieel specialist is dan ook aan de orde.

 

Omstandigheden
Vanaf 1 mei dit jaar hoeft op de beloning voor commissarissen geen loonbelasting meer te worden ingehouden. De keuze om de arbeidsrelatie niet als fictieve dienstbetrekking te behandelen is aan u. Een alternatief is de commissaris te blijven verlonen, dit kan in elk geval tot 1 januari 2017. Of dit een overweging waard is, hangt van een aantal omstandigheden af. Bijvoorbeeld of de commissaris valt onder de 30%-regeling.

 

Zorgverzekeringswet
Wanneer de commissaris niet meer wordt verloond, hoeft uw BV niet langer een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet te betalen. Via de aangifte inkomstenbelasting zorgt de commissaris hier zelf voor. Commissarissen die verloond willen blijven worden, moeten gezamenlijk verzoeken tot ‘opting-in’. Zij betalen dan zelf de lage bijdrage Zorgverzekeringswet. Nu betaalt uw BV de hoge werkgeversbijdrage.

 

  • Als DGA komt u in dit kader voor een aantal keuzen te staan. Overleg met uw financieel specialist wat voor u het beste is, of laat uw visie toetsen
  • Alle consequenties van het bovengenoemde besluit van staatssecretaris Wiebes kunnen we hier natuurlijk niet uit de doeken doen

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: