Stille curator komt in de wet

Zodra u het faillissement van uw bedrijf ziet aankomen, is het van belang de kansen op een eventuele doorstart zo groot mogelijk te houden. Daarnaast is het belangrijk dat gezonde onderdelen in goede staat blijven, waardoor ze tegen een zo hoog mogelijke prijs kunnen worden verkocht. Daartoe kunt u de rechter vragen wie de curator wordt. Met de aanstaande curator kunt u het faillissement in stilte voorbereiden.

 

Kansen
Deze stilte is belangrijk. Zodra leveranciers, klanten en werknemers lucht krijgen van een faillissement ligt het voor de hand dat zij uw bedrijf de rug toekeren. Daardoor kan uw bedrijf in korte tijd minder waard worden, waardoor de kansen op een doorstart of de verkoop van nu nog gezonde onderdelen afnemen.

 

Misbruik
De mogelijkheid van een stille curator bestond in de praktijk al, maar wordt nu verwerkt in de ‘Wet continu├»teit onderneming I’. In deze wet zijn ook maatregelen opgenomen die misbruik van de ‘stille’ periode moeten voorkomen. Zo kan de curator bestuurders makkelijker aansprakelijk stellen en hen via de rechter een bestuursverbod opleggen.

 

  • Het faillissement van uw bedrijf in stilte met een curator voorbereiden is belangrijk om de kansen op een doorstart en/of de verkoop van gezonde onderdelen in leven te houden
  • De stille curator bestond in de praktijk al, maar is nu als mogelijkheid opgenomen in de wet

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: