Verduurzamen en financieringsmogelijkheden kantoorpanden

In de loop van vorig jaar kondigde minister Blok aan dat in 2023 alle kantoorpanden van meer dan 100 vierkante meter op z’n minst moeten beschikken over energielabel C. Voldoet uw kantoor niet aan die eis, dan mag uw bedrijf het pand niet meer gebruiken. De verwachting is overigens dat energielabel A in 2030 de eis zal zijn. Vooruitdenken is het devies.

 

Beleid van banken
Het is niet meer dan logisch dat banken hun beleid ten aanzien van de financiering van kantoorpanden afstemmen op de eisen van Blok. Financiering van panden met een lager energielabel dan C wordt een lastig verhaal. Blok schat dat ongeveer 860 miljoen euro nodig is om de zaken op orde te krijgen. Vastgoedeigenaren denken dat het om minimaal 2 miljard euro gaat.

 

Subsidies
Wie er dan ook gelijk heeft: het staat vast dat de komende jaren veel zal moeten worden geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van kantoorpanden. Er zijn diverse manieren om dit te financieren. Er bestaan bijvoorbeeld subsidies op dit gebied. We nodigen u van harte uit een afspraak te maken en alle mogelijkheden eens door te nemen.

 

  • Bij het verduurzamen van kantoorpanden is vooruitdenken het devies.
  • In 2023 moet uw pand energielabel C hebben, in 2030 waarschijnlijk label A.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: