Verpanden van aandelen: goede raad verdient zich terug

Gebrek aan financiële armslag: als DGA van een BV kunt u daar tegenaan lopen. Overleg met uw accountant wat de beste oplossing is, maar een manier om die armslag te vergroten is het verpanden van aandelen, om in ruil daarvoor krediet te krijgen. Het pandrecht verschaft zekerheid aan de partij van wie u dat krediet krijgt.

Samenwerking tussen professionals
Het verpanden van aandelen kan alleen via notariële akte. Samenwerking met uw accountant en uw notaris (en tussen deze professionals) voorkomt dat pandhouder(s) te veel in de melk te brokkelen krijgen. Wordt dit niet goed geregeld, dan kan dit tot gevolg hebben dat u hiervan niet alleen zakelijk, maar ook privé last krijgt.

Zekerheid, geen zeggenschap
Wanneer alles goed geregeld is – dit kan niet genoeg accent krijgen – heeft het feit dat u aandelen hebt verpand geen invloed op het stemrecht dat aan de aandelen verbonden is. Normaal gesproken wil een pandhouder alleen financiële zekerheid: men is niet uit op zeggenschap. Wel is het in de praktijk vaak zo dat de pandhouder het recht op dividend zal bedingen. Daar staat tegenover dat het uitgekeerde dividend moet worden afgetrokken van de rente over de hoofdsom (of van de hoofdsom zelf).

• Neem met uw account door wat de beste manier is om meer financiële armslag te krijgen.
• Streef naar samenwerking tussen uw accountant en uw notaris, zodat pandhouders niet teveel invloed krijgen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is er veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: