Voordelen van wijzigingen in de WWZ

De Wet Werk en Zekerheid wordt op een paar belangrijke punten gewijzigd. Voor u, als werkgever, ontstaat wat meer vrijheid met betrekking tot het re-integratietraject van werknemers, voor wie eveneens wat meer vrijheid ontstaat. De verwachting is dat de wijzigingen een bescheiden financiële lastenverlichting voor u met zich meebrengen.

 

Transitievergoeding
Voor werkgevers bleek de transitievergoeding zwaar op de maag te liggen. Vooral de transitievergoeding aan werknemers die al twee jaar ziek zijn, omdat werkgevers dan inmiddels al behoorlijk geïnvesteerd hebben in re-integratie. Al met al: er is een aantal maatregelen aangekondigd. De belangrijkste: werknemers die al twee jaar ziek zijn, behouden hun recht op een transitievergoeding, maar als werkgever wordt u uit het Algemeen Werkloosheidsfonds hiervoor gecompenseerd. Premieverhoging voor dit fonds lijkt dan ook het volgende station.

 

Sancties
In vogelvlucht – dus zonder volledig te willen zijn – een paar andere maatregelen: met sancties van UWV wordt soepeler omgegaan. Daarnaast krijgt u als werkgever onder voorwaarden de mogelijkheid een vervroegde IVA-keuring aan te vragen voor zieke werknemers. Graag nemen we het totale ‘plaatje’ met u door: natuurlijk staan we voor u klaar.

 

Samenvattend:

 

  • De wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid leveren u als werkgever meer vrijheid op
  • De verwachting is dat deze wijzigingen u een bescheiden financieel voordeel opleveren

 

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: