Werkgeversrisico door wijziging Pensioenwet

Tot eind 2014 had een werknemer bij verandering van baan zes maanden de tijd een verzoek tot waardeoverdracht in te dienen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Door een aanpassing in de Pensioenwet is deze termijn per 1 januari dit jaar vervallen. Voor u als werkgever betekent dit een risico. Het is verstandig dit risico in kaart te brengen met uw accountant.

Complexe materie
Het betreft complexe materie, die zich hier niet in kort bestek laat neerzetten. Het komt erop neer dat u als werkgever te maken kunt krijgen met bijbetalingen voor vertrokken werknemers, maar ook voor nieuwe werknemers. De materie is vooral complex omdat men er in ‘Den Haag’ nog niet uit is hoe de regelgeving er precies uit moet komen te zien.

Tijdelijke maatregel
Er is nu een tijdelijke maatregel van kracht, die kleine werkgevers beschermt tegen forse bijbetalingen. Kleine werkgevers hebben een premieplichtige loonsom tot €757.000, verder gelden maximum bedragen en – percentages. Er gaan stemmen op deze tijdelijke maatregel te bevorderen tot definitieve maatregel voor alle werkgevers.  Overigens: bijbetalingsproblematiek bij waardeoverdracht doet zich in het algemeen alleen voor in eindloon- en middelloonsystemen.

• Breng met uw accountant in kaart welke risico’s er voor u schuilen in de wijziging van de Pensioenwet.

• Het betreft complexe materie, ook omdat definitieve regelgeving nog in de maak is.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: