Inkomsten na uw pensionering

Het kan aantrekkelijk zijn betaald werk te doen nadat uw pensioen is ingegaan. Enerzijds kunnen de verdiensten welkom zijn, anderzijds is een verblijf achter de spreekwoordelijke geraniums lang niet voor iedereen aantrekkelijk. Of deze verdiensten gevolgen hebben voor uw pensioenregeling hangt ervan af. Uw accountant weet hier het fijne van.

Eventuele problemen
Inkomsten naast uw pensioenuitkering zijn geen probleem wanneer uw pensioen is ingegaan op de reguliere pensioendatum. Is uw pensioen voor die tijd ingegaan, dan kunt u tegen problemen aanlopen. Met dien verstande: wanneer de vervroegde pensioenleeftijd valt voor uw zestigste verjaardag.

Belastingdienst
Uw pensioen dient namelijk ter compensatie van het verlies aan inkomsten uit arbeid. Wanneer uw pensioen geheel of gedeeltelijk ingaat voor u 60 bent, zonder dat u er evenredig op achteruitgaat wat betreft inkomen uit arbeid, dan gaat die vlieger niet meer op. De Belastingdienst komt in het geweer.

  • Betaald werk na uw pensionering kan aantrekkelijk zijn, maar overleg met uw accountant
  • Betaald werk na pensionering voor uw zestigste verjaardag: opgepast!

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: