Bij het overlijden van een IB-ondernemer: de rol van de fiscus

Na het overlijden van een IB-ondernemer valt er voor de erfgenamen veel te regelen op zakelijk/fiscaal gebied.

Nauw overleg met uw accountant is – vooral in dit stadium – heel verstandig. Hij loodst u langs de diverse haken en ogen en zorgt dat alles goed geregeld wordt. Fouten kunnen kostbaar uitpakken.

Speciale regelingen
De inkomstenbelasting gaat ervan uit dat de onderneming na het overlijden van de ondernemer is gestaakt. De erfgenamen krijgen te maken met zaken als stakingswinst (die wordt belast in box 1, let op MKB-winstvrijstelling) en stakingsaftrek. De stakingsaftrek kan in mindering worden gebracht op de stakingswinst. Voor deze stakingswinst kunnen de erfgenamen een lijfrente bedingen en die bij de laatste IB-aangifte van de overledene aftrekken (aan een maximum gebonden). De lijfrentetermijnen dienen direct in te gaan. Ze worden bij de erfgenamen belast in box 1, tegen het progressieve tarief. Wanneer een bedrijfswoning tot het ondernemingsvermogen behoort, gelden weer andere speciale regelingen.

Specifieke wetskennis
Wanneer de onderneming wordt voortgezet, bestaan er diverse faciliteiten. Het kiezen van de juiste faciliteiten vergt nogal wat rekenwerk, waarbij specifieke wetskennis onontbeerlijk is. Wanneer dit rekenwerk niet goed wordt gedaan, zijn de erfgenamen/legatarissen meer geld kwijt aan de fiscus dan nodig. Een goede accountant verdient zich dan ook altijd terug. Hij voorkomt onaangename verrassingen in blauwe enveloppen.
• Fouten in de afhandeling kunnen kostbaar uitpakken.
• Uw accountant voorkomt verrassingen in blauwe enveloppen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is er veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: