Bijstelling wet DBA lijkt onvermijdelijk

We kunnen inmiddels rustig stellen dat de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in de oorspronkelijke vorm geen denderend succes is. Er werden overgangsperioden ingelast, er werd aangekondigd dat veel fouten door de vingers zouden worden gezien en sinds een aantal weken staat vast dat de Belastingdienst tot 1 januari 2018 geen boetes uitdeelt wanneer niet wordt gewerkt volgens de DBA.

 

Voorlichting en coaching
De Belastingdienst zal zich tot die tijd bezighouden met voorlichting en zelfs coaching met betrekking tot het werken volgens de wet DBA. De vraag is wat er uiteindelijk overblijft van deze wet. Onder leiding van staatssecretaris Wiebes wordt onderzocht of een en ander moet worden bijgesteld, maar beslissingen worden doorgeschoven naar het kabinet dat aantreedt na de verkiezingen van 15 maart 2017.

 

Wat, hoe, wanneer?
Het antwoord op de vraag of de wet DBA moet worden bijgesteld lijkt voor de hand te liggen, maar wat, hoe en wanneer is voorlopig onzeker. In elk geval heeft u als opdrachtgever/ondernemer wat ruimte tot 1 januari 2018, dat geldt ook voor zzp’ers. Alleen wanneer u aantoonbaar en met opzet schijnconstructies mogelijk maakt, kan de Belastingdienst een correctie toepassen. Ons kantoor adviseert u graag wat betreft de mogelijkheden van het juist toepassen van de regels.

 

  • Wat betreft werken volgens de wet DBA zal de Belastingdienst geen boetes uitdelen tot 1 januari 2018
  • Boetes en naheffingen kunnen wel worden uitgedeeld wanneer u als ondernemer met opzet schijnconstructies mogelijk maakt

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: