Contante betaling minimumloon mag niet meer

Met ingang van 1 juli dit jaar bent u verplicht het netto-minimumloon volledig op de bankrekening van uw werknemers te storten. De maatregel maakt deel uit van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), die het omzeilen van regels en cao-afspraken moet tegengaan. Wanneer u zich niet aan deze wet houdt, riskeert u een forse boete. Uw accountant weet alles van de WAS.

Uitzondering
Het is niet langer toegestaan dat u het minimumloon contant uitbetaalt, bedragen inhoudt of een deel van het minimumloon uitbetaalt als onkostenvergoeding. U mag op dit loon alleen nog pensioenpremies en loonheffingen inhouden en het resterende bedrag moet aan de werknemer worden overgemaakt. Overigens geldt dit niet voor huishoudelijk personeel en vakantietoeslagen.

Beslagvrije voet
U mag wel voorschotten op het loon verrekenen, maar ook deze voorschotten mag u niet contant uitbetalen. De beslagvrije voet als ondergrens voor verrekeningen wordt vervangen door de ondergrens van het minimumloon. Wel blijft de beslagvrije voet gelden voor loonbeslag. Wanneer een werknemer meer verdient dan het minimumloon, dan mag u over het verschil wel inhouden of verrekenen.

  • De Wet Aanpak Schijnconstructies geldt vanaf 1 juli 2015
  • Wanneer u zich niet aan de WAS houdt, riskeert u een forse boete

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: