De werkkostenregeling

De regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen is per 1 januari vervallen en vervangen door de werkkostenregeling. Iedere werkgever dient deze regeling te hanteren. Uw accountant weet hier natuurlijk het fijne van.

Geld en natura
De werkkostenregeling heeft betrekking op alles wat behoort tot het loon van uw werknemers: vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen. Het gaat dus zowel om loon in geld als om loon in natura.
De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling is maximaal 1,2% van het totale fiscale loon. Deze ruimte kunt u besteden aan zaken zoals kerstpakketten en dergelijke voor uw werknemers, op voorwaarde dat een en ander in uw administratie wordt opgenomen als kosten die ten laste van uw vrije ruimte komen..

Vrijstellingen
Het is belangrijk dat de vrije ruimte niet overschreden wordt, want over het bedrag erboven wordt 80% loonbelasting geheven. Voor bepaalde zaken blijven vrijstellingen en nihil waarderingen van kracht.

De werkkostenregeling is bedoeld als vereenvoudiging. Voor een belangrijk deel is dit doel gehaald, maar haken en ogen zijn er nog genoeg. Uw accountant is het kompas waarop u kunt varen.

• Het is belangrijk dat de vrije ruimte niet overschreden wordt.

• De werkkostenregeling is een vereenvoudiging, maar haken en ogen zijn er nog genoeg.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: