Deal but no deal

Wanneer u als ondernemer een overeenkomst sluit met een partij die vervolgens zijn afspraken niet nakomt: vervelende materie. Het ontbinden van de overeenkomst en een schadeclaim indienen zou het makkelijkst zijn. Meestal kan dat niet en moet u de wederpartij eerst bewijsbaar in gebreke stellen en de gelegenheid geven de afspraken alsnog na te komen. Mocht de wederpartij het opnieuw laten afweten, is er sprake van verzuim en kunt u ontbinden en claimen. Maar er zijn uitzonderingen. Laat u adviseren door uw financieel specialist.

 

Fatale termijn
Van verzuim zonder ingebrekestelling is o.a. sprake wanneer een fatale termijn voor het nakomen van afspraken verstrijkt, of wanneer de wederpartij op enigerlei wijze laat merken verplichtingen niet te zullen nakomen.

 

Redelijkheid en billijkheid
Een ander voorbeeld: u had de wederpartij in gebreke moeten stellen, maar u deed dat niet. De wederpartij kan zich daarop niet beroepen wanneer dat op grond van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Op dezelfde gronden mag een ingebrekestelling sowieso achterwege blijven. Voor u beslissingen neemt: laat u adviseren door uw financieel specialist.

 

  • Wanneer afspraken niet worden nagekomen, is niet altijd even duidelijk wanneer precies sprake is van verzuim
  • Pas wanneer verzuim vaststaat, kunt u een overeenkomst ontbinden en schadevergoeding eisen

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: