Faillissement schuldenaar aanvragen

Wanneer een schuldenaar aantoonbaar een aantal financiële afspraken niet is nagekomen, kan door een advocaat bij de rechtbank een aanvraag tot faillissement worden aangevraagd. Mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moeten er minstens twee schuldeisers zijn en moeten er twee schulden zijn waarvan er één opeisbaar is. Of een faillissementsaanvraag zinvol is hangt af van de hoogte van uw vordering, van de financiële situatie van uw schuldenaar en van de kans dat u betaald krijgt bij een faillissement van uw schuldenaar. Overleg dit met uw accountant.

 

Geen toekomstige vordering
De faillissementsaanvraag kan door één schuldeiser worden gedaan, wanneer hij kan aantonen dat er minstens nog een schuldeiser is. In diens geval hoeft geen sprake te zijn van een opeisbare schuld, ook de omvang hoeft niet vast te staan, maar het mag niet gaan om een toekomstige vordering.

 

Effectief
U zult het faillissement van een schuldenaar uiteraard niet lichtzinnig aanvragen. Wel is dit middel vaak effectief wanneer aanmaningen en pogingen tot overleg geen zin meer lijken te hebben. Uiteindelijk gaat niemand graag failliet en de schuldenaar zal proberen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

  • Een faillissementsaanvraag zet een schuldenaar vaak alsnog aan tot
  • Overleg met uw accountant of een faillissementsaanvraag zinvol is

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: