Geactualiseerde cafetariaregeling

 

Cafetariaregeling geactualiseerd
Als werkgever kunt u het voor uw werknemers mogelijk maken een deel van hun salaris naar eigen inzicht in te vullen. Dit heet de cafetariaregeling, ook bekend onder de namen keuzebudget of keuzeloon. Deze regeling is eind vorig jaar geactualiseerd. Een en ander is te complex om hier volledig uiteen te zetten, ons kantoor praat u graag bij. Hieronder gaan we er kort op in.

 

Genietingsmoment
De cafetariaregeling biedt mogelijkheden belaste loonbestanddelen te ruilen tegen niet of lager belaste loonbestanddelen. De actualisering, door staatssecretaris Menno Snel, heeft onder andere betrekking op het ‘genietingsmoment’. Dit komt aan de orde wanneer niet het gehele keuzebudget in een kalanderjaar wordt gebruikt.

Uitbetaling overuren
De cafetariaregeling heeft voor u als werkgever voor- en nadelen. Dat geldt ook voor uw werknemers. De wijziging van de Wet op het Minimumloon (WML) per 1 januari 2018 heeft gevolgen voor de regeling: overuren voor werknemers met het minimumloon moeten daadwerkelijk worden uitbetaald. Voor u als werkgever brengt de cafetariaregeling administratieve rompslomp met zich mee. Die nemen wij u graag uit handen.

 

  • De actualisering van de cafetariaregeling heeft onder andere betrekking op het genietingsmoment.
  • De wijziging van de Wet op het Minimumloon (WML) per 1 januari 2018 heeft gevolgen voor de regeling.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: