Ins en outs van juridische splitsing

Voorbeeld: u hebt twee winkels. Redenen om deze twee bedrijfsactiviteiten juridisch te splitsen (onder te brengen in aparte rechtspersonen) kunnen zijn: belasting besparen, risicospreiding, bedrijfsopvolging, het apart kunnen verkopen van de activiteiten. Het is altijd aantrekkelijk de Belastingdienst op legale wijze buiten de deur te houden. Bij een juridische splitsing is dit goed mogelijk. Het is verstandig uw accountant in uw plannen te betrekken: hij overziet de financiële/fiscale consequenties tot in detail.

Voor- en nadelen
De hierboven genoemde redenen voor juridische splitsing kunnen diverse aanleidingen hebben (zoals ook voor juridische fusie diverse redenen en aanleidingen bestaan). Dat kunnen zakelijke ontwikkelingen zijn, maar ook privé-ontwikkelingen. Uw accountant kan goed beoordelen welke voor- en nadelen een splitsing of fusie met zich meebrengt.

Uw omstandigheden en wensen
Technisch gesproken zijn er drie manieren om te splitsen: een zuivere splitsing, een afsplitsing en een zogeheten hybride splitsing. Wat de beste keuze is, hangt uiteraard helemaal af van uw omstandigheden en wensen. Uw accountant wijst de weg.

•  Belasting besparen en risicospreiding zijn veel voorkomende redenen voor juridische splitsing.
•  Een juridische splitsing is niet van vandaag op morgen geregeld, maar uw accountant kan u veel tijd (en vaak dus ook geld) besparen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is er veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: