Mediation: praktischer dan de rechter

Conflicten kunnen uit de hand lopen. ‘Ik sleep u voor de rechter!’ Makkelijk gezegd, stoere taal, maar zeker in financieel opzicht kan dit onvoorziene gevolgen hebben. Veel accountants treden ook op als mediator.

Frustratie
Arbeidsconflicten, schadeclaims, ruzie over betalingen, overnames en opvolging in een bedrijf: naar de rechter stappen leidt lang niet altijd tot een bevredigende oplossing. Hij/zij kan vaak naar eigen inzicht de wetgeving interpreteren. Dat inzicht kan in uw voordeel zijn, of juist niet. In het laatste geval zijn alle tijd, geld en moeite verspild. En is de frustratie des te groter.

Geen dure advocaten
Mediation is vaak een goede oplossing, die tijd- en kostenbesparend werkt. Het is een buitengerechtelijke vorm om conflicten op te lossen. U doet dat samen met de tegenpartij, onder leiding van een neutrale bemiddelaar: de mediator. Zo’n mediator zoekt naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. De kosten blijven overzichtelijk, omdat van weerskanten een vaak dure advocaat achterwege kan blijven.

Vertrouwen en geheimhouding
Mediation heeft altijd plaats op basis van vrijwilligheid, vertrouwen en geheimhouding. Wanneer uw accountant in mediation voorziet, is het aan de andere partij(en) om zijn rol, of de rol van zijn kantoor te accepteren. Het is daarbij voor iedereen van belang te beseffen dat een goede mediator zijn reputatie beschadigt door partijdig te zijn en onoordeelkundig op te treden.

  • Een mediator zoekt naar oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn.
  • ‘Ik sleep u voor de rechter’ kan financieel onvoorziene gevolgen hebben.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is er veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: