Onwetendheid WWZ kan desastreus uitpakken

Voor u als werkgever is 1 juli aanstaande een belangrijke dag. De tweede fase van de Wet Werk en Zekerheid gaat op die datum in. Over de consequenties daarvan bestaat nogal wat onwetendheid, zo blijkt uit onderzoek. Dit kan desastreus uitpakken. Raadpleeg uw accountant.

Ontslagdossier, verbetertraject
Het leeuwendeel van de bij het onderzoek betrokken werkgevers denkt dat het gemakkelijker wordt werknemers te ontslaan, terwijl dit juist moeilijker wordt. Er moet een goed ontslagdossier aanwezig zijn en als werkgever moet u kunnen aantonen dat de betreffende werknemer een verbetertraject heeft doorlopen en dat er herplaatsingsinspanningen zijn gedaan.

Transitievergoeding
Ook weten veel werkgevers niet wanneer een werknemer recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag en hoe hoog die vergoeding is. Ongeveer een derde van de werkgevers is niet goed op de hoogte van de nieuwe ‘ketenregeling’, die bepaalt dat de onderbrekingstermijn zes maanden is en dat een medewerker na 24 maanden recht heeft op een vast dienstverband.
• Voor een verantwoord personeelsbeleid is het uiteraard belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de nieuwste wet- en regelgeving.
• Per 1 juli wordt het niet makkelijker, maar moeilijker werknemers te ontslaan.
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: