Afkoop kleine pensioenpotjes snel verleden tijd

Wanneer u door kortlopende dienstverbanden steeds weer te maken krijgt met afkoop van een klein pensioen, bouwt u weinig op voor uw oude dag. Daarvoor is een oplossing in de maak: het samenvoegen van nieuwe kleine pensioenen (ook bekend als waardeoverdracht) wordt gestimuleerd met ingang van 1 januari 2018.

 

Akkoord op hoofdlijnen
Staatssecretaris Jetta Kleinsma bereikte hierover recent een akkoord op hoofdlijnen met de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Het samenvoegen van kleine pensioenen zal worden gestimuleerd door een verbod op afkoop.

 

Overdracht geen verplichting
Iedere pensioenuitvoerder krijgt het recht kleine pensioenen over te dragen naar de nieuwe uitvoerder waar u pensioen opbouwt. Overigens zonder uw tussenkomst. Kleinsma vindt het niet nodig pensioenuitvoerders te verplichten tot waardeoverdracht, omdat dit zou leiden tot onnodige extra kosten voor uitvoerders die geen afkoopbeleid voeren.

 

  • Het samenvoegen van kleine pensioenen wordt vanaf 1 januari 2018 gestimuleerd
  • Dit moet voor u de nadelen compenseren van telkens weer afgekochte kleine pensioenen

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: