AOW, pensioen, lijfrente en fiscus

Bent u begin 2016 AOW-gerechtigd? Wanneer u optimaal gebruik wilt maken van het lage belastingtarief voor AOW-gerechtigden mag uw totale bruto-inkomen (AOW plus pensioen) in 2016 niet boven de €34.027 uitkomen. Is er ook nog sprake van een lijfrente, overleg dan met uw financieel specialist om tot het beste plan te komen.

 

Tweede belastingschijf
Wanneer u de bruto-bedragen van uw AOW en pensioen bij elkaar optelt, weet u hoeveel ruimte u hebt om uw lijfrente uit te laten keren en onder de €34.027 (de bovengrens van de tweede belastingschijf) te blijven. Is er sprake van meer lijfrentes: des te meer reden voor overleg met uw financieel specialist.

 

Behoefte aan inkomen
Wanneer de uitkeringen van uw lijfrente(s) niet boven voornoemde grens komen, dan kunt u desgewenst de minimale looptijd van vijf jaar aanhouden. In andere gevallen kunt u de looptijd van de uitkering verlengen. Dit alles hangt natuurlijk nauw samen met uw behoefte aan inkomen. Zeker wanneer sprake is van meerdere lijfrentes kan een uitgekiend plan nodig zijn om zo weinig mogelijk aan de Belastingdienst kwijt te zijn.

 

  • AOW en pensioen mogen bij elkaar bruto niet boven €34.027 uitkomen om in het lage tarief voor AOW-gerechtigden te vallen
  • De looptijd van lijfrente-uitkeringen kunnen worden aangepast om fiscaal zo voordelig mogelijk uit te komen

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: