Btw bouwkosten huis met zonnepanelen deels aftrekbaar

Btw bouwkosten huis met zonnepanelen deels aftrekbaar

Sinds een recent oordeel van de Hoge Raad staat vast dat de btw op bouwkosten van nieuwe woningen (met daarin een ruimte voor zakelijke doeleinden) met zonnepanelen deels aftrekbaar is. De Hoge Raad steunt de uitspraak, die het Hof Arnhem-Leeuwarden eind 2017 hieromtrent deed, door een cassatieberoep van staatssecretaris Menno Snel ongegrond te verklaren.

Ondersteuning zonnepanelen
De eigenaar van een nieuwbouwwoning (met daarin een zakelijke ruimte) met zonnepanelen claimde btw-aftrek op de bouwkosten van het dakdeel waarop de zonnepanelen zijn geplaatst. Voornoemd Hof gaf de eiser gelijk, omdat het dakdeel mede dient ter ondersteuning van de zonnepanelen. De staatssecretaris was het daarmee niet eens, maar klopte tevergeefs aan bij de Hoge Raad.

Kleine Ondernemersregeling
Om de hoogte van de btw-aftrek te bepalen, geldt een speciale berekening. Ons kantoor weet er meer van en is u graag van dienst. Nog een belangrijke opmerking: wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwe ‘Kleine Ondernemersregeling’ kan dit betekenen dat u in dit kader minder btw kunt terugvragen, of een deel van de aftrek moet terugbetalen.

  • Om de hoogte van de btw-aftrek in de beschreven omstandigheden te bepalen, geldt een speciale berekening.
  • Wanneer u gebruik wilt maken van de nieuwe KOR, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de btw-aftrek.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.