Dienstverband beëindigen tijdens ziekte: opgepast!

Wanneer u ziek bent en u krijgt van uw werkgever een voorstel uw dienstverband te beëindigen, hangt het sterk van de geboden voorwaarden af of het verstandig is hierop in te gaan. Grondig overleg met uw accountant is zeer aan te raden, want een verkeerde beslissing kan u veel geld kosten. Overigens geldt dit ook voor uw werkgever. Deze materie kent nogal wat haken en ogen.

Nul op het rekest
Wanneer u een dienstverband voor onbepaalde tijd hebt, is uw werkgever in principe verplicht u twee jaar door te betalen wanneer u ziek bent. Gaat u gedurende deze twee jaar zonder deugdelijke reden akkoord met beëindiging van uw dienstverband, dan vervalt voor uw werkgever de verplichting tot doorbetaling. Als u vervolgens bij het UWV een uitkering Ziektewet aanvraagt, krijgt u nul op het rekest (uitzonderingen daargelaten).

‘Benadelingshandeling’
Het UWV zal zich benadeeld voelen, omdat deze instantie nu zou opdraaien voor financiële verplichtingen die door de werkgever zouden moeten worden nagekomen. Als reden voor de weigering zal het UWV dan ook een ‘benadelingshandeling’ noemen. Het UWV controleert nauwgezet of de werkgever de termijn van de doorbetalingsverplichting is nagekomen.

 

  • Akkoord gaan met beëindigen dienstverband tijdens ziekte is zeer riskante materie
  • Een verkeerde beslissing kan u en uw werkgever veel geld kosten

 

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: