Eerder stoppen met werken

Wilt u vervroegd met pensioen? Het kan nog wel, maar een zorgvuldige financiële planning is vereist. Praat er eens over met uw accountant. Hij kan precies uitrekenen wat nodig is om uw wensen te realiseren en hij kent de slimste weg naar uw doel.

Eigen middelen
Dit berekenen en uitstippelen heeft uiteraard de geldende wet- en regelgeving plus rentetarieven als basis. Een regelmatige update, bijvoorbeeld eens per jaar, is dan ook verstandig. Het staat vast dat uw vervroegd pensioen linksom of rechtsom uit eigen middelen moet worden gefinancierd. De eventuele verkoop van uw onderneming speelt hier ook een rol in.

Vanwege de vergrijzing zijn veel (fiscaal) gunstige regelingen vervallen. Bovendien gaan AOW en werknemerspensioen pas in op de steeds stijgende pensioengerechtigde leeftijd.

Parttime pensioen of verhuizen?
De meeste pensioenregelingen laten toe dat u uw pensioen eerder laat ingaan dan op de gerechtigde leeftijd, maar dat betekent een daling van uw pensioen met 7 à 8 procent voor elk jaar dat u eerder stopt. Stoppen wanneer u 60 bent, heeft dan ook belangrijke financiële consequenties. Een parttime pensioen is mogelijk, maar dit is een deeloplossing, zoals de term al uitdrukt.

Maak met uw accountant een afspraak om uw wensen en middelen in kaart te brengen. Denk eens na of u bereid bent kleiner te gaan wonen, eventueel in een land met lagere huizenprijzen en een beter belastingklimaat.

• Wanneer u eerder wilt stoppen met werken en u plant niks, dan leidt dat hoogstwaarschijnlijk tot niks.

• Maak met uw accountant een afspraak om uw wensen en middelen in kaart te brengen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: