Giften en de belastingdienst


Giften en de belastingdienst

Giften kunt u periodiek doen of onregelmatig. De aftrekbaarheid ervan hangt van een aantal regels af. We nemen een en ander hieronder kort met u door. Een uitgebreide toelichting verzorgt ons kantoor natuurlijk graag voor u: de regelgeving bevat meer mitsen en maren dan we hier kunnen weergeven. Wat vast staat: met uw gift(en) kunt u steun geven aan liefdadige instellingen, die veel goed werk doen.

 

Notaris
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, mits uw giften voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet uw gift bij de notaris worden vastgelegd en bestemd zijn voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarnaast moet u minimaal vijf jaar geven (behalve als u werkloos wordt of de instelling de ANBI-status verliest). Uw gift mag geen tegenprestatie opleveren.

 

Bankafschrift
Deze laatste voorwaarde geldt ook voor niet-periodieke giften, die – om voor aftrekbaarheid in aanmerking te komen – ook nog aan andere voorwaarden moeten voldoen. Zo is uw gift gebonden aan zowel een minimum als een maximum en dient de begunstigde een ANBI te zijn. Ook moet u uw gift kunnen bewijzen. Een bankafschrift ligt hier uiteraard het meest voor de hand.

 

  • Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, mits uw giften voldoen aan een aantal voorwaarden.
  • Voor niet-periodieke giften ligt de aftrekbaarheid wat lastiger, maar is niet uitgesloten.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: