Leaseauto en andere baan

Wanneer u een ‘auto van de zaak’ krijgt, tekent u normaal gesproken een overeenkomst. Daarin staat onder andere dat de kosten, die verbonden zijn aan het tussentijds beëindigen van het leasecontract, voor uw rekening zijn. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer u uit dienst treedt, tenzij uw werkgever de beëindiging van het dienstverband te verwijten valt. Of tenzij u het contract overneemt om de auto bijvoorbeeld in een nieuwe baan te gebruiken.

 

Problemen
Duidelijk, nietwaar? Toch ontstaan regelmatig problemen op dit gebied. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u de auto niet meeneemt en het leasecontract niet door een andere werknemer wordt overgenomen, terwijl de auto desondanks bij de ex-werkgever in gebruik blijft. Zo’n kwestie deed zich onlangs weer eens voor.

 

Kantonrechter
De werkgever hield bij de eindafrekening met de werknemer de kosten in van het voortijdig beëindigen van het leasecontract, omdat de werknemer de auto niet zou meenemen en het leasecontract niet zou worden overgenomen door een ander personeelslid. De werknemer pikt dit niet – de auto blijft namelijk bij de werkgever in gebruik – en brengt de zaak voor de kantonrechter. Deze geeft de werknemer gelijk: de werkgever moet het ingehouden bedrag alsnog uitkeren.

 

  • Wanneer u uit dienst treedt en het leasecontract voor uw auto wordt tussentijds beëindigd, zijn normaal gesproken de kosten voor uw rekening
  • Dit geldt niet wanneer de auto bij de werkgever in gebruik blijft

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: