Medische kosten en fiscus na overlijden

Medische kosten en fiscus na overlijden

Wanneer iemand overlijdt, kan de fiscale afwikkeling van de nalatenschap een complex geheel zijn. In dit bericht stippen wij een aantal aspecten aan, er is hier uiteraard geen ruimte alles tot in detail uit te leggen. Vanzelfsprekend staat ons kantoor voor u klaar alles aan u persoonlijk toe te lichten.

Facturen
Wanneer er sprake is van kosten voor medische en andere zorg voor iemand voor diens overlijden, kunnen de erfgenamen de facturen voldoen uit de onverdeelde nalatenschap. Deze kosten komen dus ten laste van de nalatenschap en verlagen de belaste verkrijging van de erfgenamen.

Inkomstenbelasting
Anders ligt het met de aftrekmogelijkheid voor zorgkosten wat betreft de inkomstenbelasting van de overledene. De Hoge Raad heeft zich hierover onlangs uitgesproken. De erfgenamen in kwestie hadden de zorgkosten voor hun moeder na haar overlijden in mindering gebracht op haar inkomen. Dit vond geen doorgang, maar dit betekent ook weer niet dat deze zorgkosten fiscaal buiten beschouwing blijven.

  • Kosten voor medische en andere zorg kunt u als erfgenaam van de nalatenschap aftrekken.
  • Het verrekenen van deze kosten met de inkomstenbelasting ligt gecompliceerder.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.