Met ingang van 2015: lagere pensioenopbouw

Het kabinet Rutte II heeft de pensioenopbouw hervormd. Redenen: de stijgende levensverwachting en de stapsgewijze verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit betekent voor u ten eerste dat u meer overhoudt van uw brutosalaris: met ingang van 2015 gaan de pensioenopbouwpercentages verder omlaag. Daarnaast wordt het salaris beperkt waarover u pensioen kunt opbouwen.

Aanpassingen
Met ingang van 2015 is het opbouwpercentage van uw pensioen op basis van het middelloon 1,875% (was 2,15%). Dat betekent dat iemand in 40 jaar werken een pensioen kan opbouwen van 75% van het gemiddelde inkomen. Het maximale opbouwpercentage voor eindloonregelingen bedraagt vanaf 2015 1,657% (was 1,9%) per dienstjaar. Een soortgelijke aanpassing geldt voor premieregelingen.

Bijsparen
Het loon waarover iemand pensioen kan opbouwen is vanaf 2015 beperkt tot €100.000. Wie meer verdient, kan voor het deel boven deze grens via een nettolijfrente bijsparen voor extra inkomen voor de oude dag. Het resultaat daarvan is ongeveer gelijk aan een jaarlijkse brutopensioenopbouw van 1,875% van het gemiddelde inkomen uit arbeid.

• De premies voor de nettolijfrente zijn niet aftrekbaar in box 1. De opgebouwde aanspraak is vrijgesteld in box 3. De uitkeringen uit de nettolijfrente zijn onbelast. Overleg, over de voorwaarden waarop straks ook pensioenfondsen de nettolijfrente kunnen gaan aanbieden, is gaande.
• Stippel met uw accountant een route uit die na uw pensionering het beste bij u past.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is er veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: