Nieuwe vorm aangifte erfenis en schenking

Wanneer u een schenking of een erfenis krijgt, bent u verplicht hiervan aangifte te doen bij de belastingdienst. Tot het einde van 2016 kon u zelf kiezen in welke vorm u dat deed, maar dit is veranderd per 1 januari 2017.

 

Formulier of brief
Aangifte doen bij de belastingdienst van een schenking of erfenis kon door middel van het formulier van de belastingdienst, maar het was ook mogelijk per brief aan uw verplichtingen te voldoen.

 

Digitaal of op print
Wat is er nu veranderd per 1 januari 2017? Wanneer u een schenking of erfenis ontvangt, bent u verplicht de aangifte te verzorgen door middel van een daartoe door de belastingdienst ontworpen formulier. Dit formulier kunt u invullen op de site van de belastingdienst, maar u kunt het ook printen, invullen en opsturen. Ook executeurs en adviseurs zijn verplicht van dit formulier gebruik te maken. Uiteraard staat ons kantoor voor u klaar.

 

  • Als ontvanger van een erfenis of schenking bent u verplicht deze te melden bij de belastingdienst.
  • Sinds 1 januari 2017 kan dit alleen nog via een formulier van de belastingdienst.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: