Pensioenregelingen gaan veranderen

Afgelopen juni is de Wet Verbeterde Premieregeling aangenomen door de Eerste Kamer. Verwacht wordt dat de wet vanaf 1 september van kracht is. Hierdoor wijzigt onder andere de Pensioenwet. Wanneer u als werknemer een premie- of kapitaalovereenkomst hebt, kunt u kiezen voor een geheel of gedeeltelijk variabele pensioenuitkering. We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen hebt, mede naar aanleiding van het onderstaande. Vanzelfsprekend staat ons kantoor voor u klaar.

 

Minder afhankelijk
Het belangrijkste effect van de Wet Verbeterde Premieregeling is dat u minder afhankelijk bent van de rentestand op het moment dat uw opgebouwde pensioenkapitaal wordt omgezet in uitkeringen. Bovendien kunt u doorbeleggen nadat uw pensioen is ingegaan, al brengt dit uiteraard risico met zich mee.

 

Hervormingsproces
Zodra de wet van kracht is, kunt u kiezen uit een aantal variabele pensioenvarianten (mede-afhankelijk van wat de pensioenuitvoerder aanbiedt). Voor vrijwillige pensioenregelingen bij pensioenfondsen worden variabele uitkeringen overigens ook mogelijk. Ten slotte zij opgemerkt dat het volgende kabinet met een groot pensioenhervormingsproces zal komen als vervolg hierop. We houden voor u de vinger aan de pols.

 

  • Door de nieuwe wet kunt u kiezen voor een geheel of gedeeltelijk variabele pensioenuitkering wanneer u een premie- of kapitaalovereenkomst hebt
  • Een groot pensioenhervormingsproces komt in de maak

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: