Plotseling een pensioenclaim…

Is een echtscheiding al een nauwelijks amusante gebeurtenis, het lachen kan u jaren later nogmaals vergaan wanneer uw ex de helft van uw pensioen claimt. Wanneer dit niet is afgedekt door de juiste afspraken die op de juiste manier zijn vastgelegd, heeft u een probleem. Voor u afspraken vastlegt: laat uw accountant meedenken en adviseren. Hij kent uw financiële situatie en houdt overzicht in een periode waarin emoties de realiteit kunnen vertekenen.

 

Echtscheidingsconvenant
Op grond van de regels die op 1 mei 1995 ingingen, heeft uw ex-partner recht op de helft van het pensioen dat u tijdens het huwelijk opbouwde en heeft u recht op de helft van het pensioen dat hij/zij tijdens het huwelijk opbouwde. Tenzij u daarover andere afspraken vastlegt. Zijn die afspraken er niet, of zijn ze niet correct vastgelegd – in bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant – dan kan verdeling altijd later worden gevorderd, want hiervoor geldt geen verjaringstermijn.

 

In rechte afdwingbaar
Wanneer u wilt scheiden moet een advocaat het verzoekschrift daartoe indienen bij de rechter. Uw advocaat kan de rechter vragen het echtscheidingsconvenant deel te laten uitmaken van de beschikking. De afspraken in het convenant zijn dan in rechte afdwingbaar. Zo’n convenant wordt vaak door de advocaat opgesteld, maar de inbreng van uw accountant is om bovengenoemde redenen belangrijk.

  • Laat uw accountant meedenken en adviseren bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant
  • Het recht op vordering van het verdelen van uw pensioen – of dat van uw ex-partner – verjaart niet

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: