Recht op ouderentoeslag in 2016?

Bent u AOW’er met een goed gevulde spaarrekening en weinig ander inkomen, dan krijgt u in 2016 geen ouderentoeslag meer. U betaalt dan evenveel belasting over uw spaargeld en vermogen als andere belastingplichtigen. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huur- en zorgtoeslag. Ga eens met uw financieel specialist om de tafel om uw inkomensplaatje voor volgend jaar te bekijken en te zien wat er bij te sturen valt.

 

Oppassen geblazen
De afschaffing van de ouderentoeslag heeft gevolgen voor u wanneer u in 2015 AOW ontvangt, een persoonlijk inkomen hebt van minder dan €20.075 en een vermogen van meer dan €21.330. Zit u op 1 januari 2016 boven deze laatste grens, dan vervalt uw recht op onder andere huur- en zorgtoeslag. Hier is het oppassen geblazen, want pas na afloop van 2016 rekent de Belastingdienst uit waarop u recht had.

 

Geld laten renderen
Hebt u in 2016 ten onrechte toeslagen ontvangen, dan moet u deze terugbetalen. Dat is een tegenvaller wanneer u er geen rekening mee hebt gehouden. Het stopzetten van de toeslagen is een optie, maar wat ook kan is het geld laten renderen tot het moment waarop u moet terugbetalen. Neemt u dit eens door met uw financieel specialist.

 

  • Bekijk met uw financieel specialist uw inkomensplaatje voor volgend jaar
  • Uw financieel specialist is ook de aangewezen persoon om te zien wat er bij te sturen valt

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: