(Semi-)elektrische auto van de zaak en de kosten van een laadpaal

Wanneer uw werkgever u een (semi-)elektrische auto ter beschikking stelt, rijst de vraag hoe het zit met de kosten van een laadpaal bij uw woning en de kosten van de stroom. Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft daarover recent duidelijkheid gegeven: de laadpaal maakt deel uit van de terbeschikkingstelling van de auto. Uw accountant is van alle mitsen en maren op de hoogte.

Laadpaal en aanpassingen
Het komt erop neer dat de kosten van de laadpaal – en de kosten van eventuele aanpassingen, zoals een extra groep in de meterkast – door uw werkgever niet tot uw loon behoeven te worden gerekend. Voor de elektriciteit geldt dat u met uw werkgever overeen kunt komen dat u de kosten van de stroom, die u voor de auto gebruikt, kunt declareren. Dat geldt ook voor een meter om het verbruik te registreren.

Bijtelling
Hebt u te maken met een bijtelling wegens privégebruik van de auto, dan gelden weer andere regels. De kosten van het plaatsen van een laadpaal worden dan beschouwd als onderdeel van de gebruikskosten en worden via de bijtelling in de loonheffing betrokken. Het staat uw werkgever overigens vrij u de kosten van het plaatsen van een laadpaal te vergoeden. De maximale vergoeding per zakelijke kilometer – inclusief woon-werkverkeer – is in dat geval €0,19.

• De laadpaal maakt deel uit van de terbeschikkingstelling van de auto.
• Bijtelling wegens privégebruik? Dan gelden andere regels.
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: