Tegemoetkoming Belastingdienst bij restschuld

Wanneer u uw huis moet verkopen terwijl de hypotheek hoger is dan de marktwaarde – bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding – heeft u een probleem. Wanneer u bovendien nog geen 15 of 20 jaar premie betaalt aan een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) is het probleem nog groter omdat u pas na 15 of 20 jaar bepaalde vrijstellingen geniet.
Uitzonderingen
Althans, tot voor kort: de Belastingdienst heeft een tegemoetkoming bedacht, vanwege het toenemende aantal echtscheidingen en het toenemende aantal mensen dat met een restschuld blijft zitten na verkoop van de woning. Wanneer u een KEW, SEW of BEW hebt en u heeft de minimale looptijden niet gehaald, kunt u toch in aanmerking komen voor vrijstellingen wanneer u niet anders kunt dan uw huis verkopen en het vrijgekomen geld slechts dient om een restschuld af te lossen.

  • Vrijstellingen kunnen ook in andere situaties worden gegeven, na beoordeling door de Belastingdienst.
  • Bespreek uw situatie altijd met uw accountant. Hij weet wanneer u recht hebt op welke vrijstellingen.

    Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of email ons voor informatie op maat: