Verzorgingsuitkering ex-samenwoners gelijkgesteld aan uitkering ex-gehuwden

Wanneer u langdurig hebt samengewoond en u gaat uit elkaar, kunt u met elkaar een verzorgingsuitkering overeenkomen. De fiscale gevolgen van die uitkering voor de IB en de schenkbelasting moeten gelijk zijn aan de fiscale gevolgen van een alimentatie-uitkering van ex-gehuwden (ex-geregistreerden), zo heeft staatssecretaris Wiebes verordonneerd. Wat dit precies voor u betekent, zal uw accountant graag met u bekijken.

Fiscale behandeling
Wordt voor de inkomstenbelasting voldaan aan een dringende morele verplichting, dan is de verzorgingsuitkering aftrekbaar voor de betalende ex-samenwoner en belast voor de ontvangende ex-samenwoner. De verzorgingsuitkering is vrij van schenkbelasting als aan een natuurlijke verbintenis is voldaan. Wiebes is van mening dat de begrippen ‘dringende morele verplichting’ in de IB en ‘natuurlijke verbintenis’ in de schenkbelasting inhoudelijk gelijk zijn aan elkaar en dat deze daarom fiscaal gelijk moeten worden behandeld.

Tremanormen
Wiebes staat toe dat de Belastingdienst voor de beoordeling van de fiscaal aanvaardbare hoogte van de verzorgingsuitkering aansluit bij de zogenoemde ‘Tremanormen’ uit het ‘Rapport alimentatienormen’ van de Expertgroep Alimentatienormen.

 

  • ‘Dringende morele verplichting’ en ‘natuurlijke verbintenis’ ziet Wiebes als inhoudelijk gelijk
  • De Tweede Kamer en staatssecretaris Wiebes bekijken op korte termijn welke nadere aanpassingen in het beleid nodig zijn

 

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: