Vraag alsnog BTW over zonnepanelen terug

 

Alsnog BTW over zonnepanelen terugvragen
Hebt u zonnepanelen aangeschaft en hebt u de fiscus vergeefs gevraagd om teruggave van de BTW? Werd het verzoek afgewezen omdat u het verzoek te laat zou hebben gedaan? Dan had de Hoge Raad in de loop van december 2017 goed nieuws voor u: te laat is geen reden voor afwijzing van het verzoek om teruggave.
Ons kantoor staat voor u klaar om dit verzoek opnieuw of alsnog in te dienen.

Zaak Fuchs
Na het arrest van het Europese Hof in de zaak Fuchs, op 20 juni 2013, hebben veel particulieren zich aangemeld als ondernemer voor de btw, om de betaalde belasting te kunnen terugvragen. Het is veel voorgekomen dat verzoeken om teruggave volgens de fiscus te laat kwamen: zo’n verzoek zou moeten worden gedaan binnen drie maanden na het tijdvak waarop de factuur betrekking heeft.

 

Voor 1 januari 2012
De Hoge Raad heeft dit argument van de hand gewezen, maar de uitspraak is vooralsnog omkleed met mitsen en maren. Zo is onder andere nog niet definitief duidelijk hoe de Belastingdienst omgaat met verzoeken om btw-teruggave van panelen die voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft. Ons kantoor houdt voor u de vinger aan de pols.

 

  • Wanneer de fiscus uw verzoek om teruggave van de btw over de aanschaf van zonnepanelen heeft afgewezen: u hebt nog een kans.
  • Ons kantoor zoekt graag voor u uit wat uw kansen zijn en staat voor u klaar een verzoek om teruggave in te dienen.

 

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: