Zorgverlof: wat kunt u zich permitteren?

De aandacht van uw accountant voor u bestrijkt een breed palet. Daarom wijzen we u er graag op dat per 1 juli 2015 de regels voor kort- en langdurend zorgverlof veranderen. U blijft vakantiedagen opbouwen, maar financieel ligt het anders.

Financiële regelingen
Tijdens kortdurend zorgverlof hebt u recht op minimaal 70% van uw salaris, met het minimumloon als ondergrens. Tijdens langdurend zorgverlof hebt u geen recht op salaris, maar het staat uw werkgever uiteraard vrij daarvan af te wijken. Uw accountant rekent graag uw financiële situatie met u door: wat kunt zich permitteren zonder in de problemen te komen? Hoe laten de financiële regelingen, voor degene voor wie u zorgt, zich het beste combineren met uw reikwijdte?

De mogelijkheden om kort- en langdurend zorgverlof op te nemen, worden per 1 juli dit jaar verruimd. Beide vormen van verlof waren bedoeld om zorg te verlenen aan inwonende (pleeg- of adoptie)kinderen, partner of ouders. Tot deze ‘doelgroep’ behoren binnenkort ook grootouders, kleinkinderen, broers en zussen, andere huisgenoten dan kinderen of partner en mensen met wie u een sociale relatie hebt en die van uw hulp afhankelijk zijn.

Wettelijke maxima
De tijdsduur van kort- en langdurend verlof is wettelijk aan maxima verbonden, maar in overleg met uw werkgever zijn wellicht andere afspraken te maken. Uw werkgever mag uw verlof overigens weigeren wanneer uw verlof het bedrijf schade berokkent. Alle bepalingen kunt u vinden op Rijksoverheid.nl.

• Wat kunt u zich aan zorgverlof permitteren zonder in de problemen te komen?

• Hoe laten de financiële regelingen, voor degene voor wie u zorgt, zich het beste combineren met uw reikwijdte?

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: