Accountant spin in het web bij stichting/vereniging

Een stichting of vereniging is verantwoordelijk voor haar eigen financieel management. De bestuurders uiteraard in het bijzonder. Degelijk financieel management – het voeren van beleid en het nemen van verantwoordelijkheid – is gebaseerd op factoren als de jaarlijkse begroting, tussentijdse exploitatierekening (baten- en lastenrekening), de liquiditeitspositie, het eigen vermogen en de verhouding tussen deze factoren. Degelijk financieel management is – met andere woorden – gebaseerd op de juiste informatie.

Van levensbelang
Deze informatie is – dit zal duidelijk zijn – van levensbelang voor uw stichting/vereniging. Het overzichtelijk tot stand brengen van deze informatie is een kolfje naar de hand van uw accountant.

De basis voor uw beleid
Niet alleen als basis voor uw beleid is deze overzichtelijke informatie van belang: het kan ook zijn dat de belastingdienst inzage wenst van de financiële handel en wandel van uw stichting/vereniging. Bovendien hebt u een door uw accountant  opgestelde jaarrekening nodig wanneer er sprake is van externe financiers. Zonder zo’n jaarrekening valt hun steun weg.

• Degelijk financieel management is gebaseerd op de juiste informatie.

• Zonder jaarverslag opgesteld door een accountant valt de steun van externe financiers weg.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is er veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: