Administratie bewaren

Als stichting of vereniging bent u altijd verplicht een administratie bij te houden, ook al is uw organisatie uiterst overzichtelijk voor de Belastingdienst. Dit geldt dus ook wanneer bijvoorbeeld btw en vennootschapsbelasting voor uw organisatie geen rol spelen, of wanneer uw organisatie de status van ANBI of SBBI geniet. Ook heeft u een bewaarplicht.

 

Bij twijfel: bewaren
In principe moet alles dat tot een administratie gerekend kan worden, minstens zeven jaar worden bewaard. Bonnetjes, aantekeningen die ertoe doen, resultaten van controles, bankafschriften, correspondentie, agenda’s, noem maar op. Bij twijfel: bewaren. Sommige stukken hebben een langere bewaartermijn.

 

Financiële problemen
Hierboven genoemde ‘papieren’ gegevens kunt u digitaal opslaan en die hoeft u vervolgens niet ook nog eens zeven jaar te bewaren in de fysieke vorm. Wel moeten ook deze gegevens zeven jaar beschikbaar blijven. Ons kantoor ordent uw administratie graag voor u en ook het bewaren ervan is bij ons in goede handen. Wanneer stukken zoekraken, kan uw vereniging of stichting in financiële problemen raken.

 

  • Twijfelt u of ‘fysieke’ administratiegegevens moeten worden bewaard: sla ze digitaal op en zorg ervoor dat ze minimaal zeven jaar beschikbaar blijven
  • Sommige stukken hebben een langere bewaartermijn en wanneer zaken zoekraken, kan uw vereniging of stichting in financiële problemen raken

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: