ANBI-status kwijt met terugwerkende kracht

Als stichting kunt u betrekkelijk simpel de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verwerven. U vraagt de status aan bij de Belastingdienst door een standaardformulier in te vullen. Zo’n aanvraag wordt ‘afgehamerd’ en vanaf dat moment geniet uw stichting een aantal fiscale voordelen. Toetsing kan later volgen. Wanneer dan blijkt dat uw stichting niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de status ingetrokken. Dat kan ook met terugwerkende kracht, met alle financiĆ«le consequenties van dien.

 

Advies
Sinds 2010 is de belangrijkste eis dat een stichting voor minstens 90% het algemeen belang dient (voor 2010 was dit 50%). Neem met uw financieel specialist door of u aan deze en de andere voorwaarden voldoet. Is dit niet het geval, dan kan hij wellicht adviseren hoe alsnog aan de eisen kan worden voldaan.

 

Desastreuze gevolgen
Wanneer de belastinginspecteur constateert dat uw stichting geen recht (meer) heeft op de ANBI-status, wordt ook beoordeeld sinds wanneer dit zo is. Afhankelijk hiervan kan de ANBI-status met terugwerkende kracht worden ingetrokken. Dat betekent dat alle genoten fiscale voordelen worden teruggedraaid, met eventueel desastreuze gevolgen. De aftrek van giften door donateurs blijft ongemoeid, mits er geen sprake is van onrechtmatigheden.

 

  • Wanneer uw stichting bij toetsing niet aan de ANBI-voorwaarden blijkt te voldoen, wordt de status ingetrokken
  • Intrekking van de ANBI-status kan ook achteraf, alle genoten fiscale voordelen inbegrepen

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: