Belastingplicht en onwetendheid

Een vereniging of stichting: als bestuurslid hebt u het er maar druk mee. In deze drukte worden fiscale verplichtingen te vaak als bijzaak gezien, vooral wanneer de organisatie maatschappelijke betrokkenheid als grondslag heeft: u wilt immers vooral de doelstellingen realiseren. Er zijn veel redenen om fiscale verplichtingen tot hoofdzaak te promoveren, want boetes en zelfs bestuurlijke aansprakelijkheid liggen op de loer. Uw accountant weet raad.

Bankrekening
Verenigingen en stichtingen die zijn opgericht vanuit maatschappelijke betrokkenheid – bijvoorbeeld sportclubs en muziekverenigingen – hebben vaak zonder het te weten te maken met belastingplicht. Denk aan vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Ondergeschikt daarbij is of de organisatie is opgericht zonder winstoogmerk. Een uitpuilende bankrekening trekt vroeg of laat de aandacht van de fiscus. Het voeren van een deugdelijke administratie is niet voor niets wettelijk verplicht en is dan ook letterlijk van levensbelang.

Overleg
Laat uw vereniging of stichting regelmatig toetsen op belastingplicht, zodat de fiscale situatie van uw organisatie scherp in beeld blijft. Mocht op een gegeven moment sprake zijn van belastingplicht, dan kan uw accountant overleggen met de Belastingdienst.

  • Uw vereniging of stichting kan te maken hebben met belastingplicht zonder dat u dat weet
  • Bij verzaken liggen boetes en bestuurlijke aansprakelijkheid op de loer

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: