BTW en sportclub

Voor de btw is een sportclub ondernemer. Dat zegt niet meteen dat uw club btw-plichtig is over de diensten en goederen die u levert. Onder bepaalde voorwaarden gelden namelijk vrijstellingen. Uw account kent die vrijstellingen en de daaraan gekoppelde voorwaarden. Hij leidt u met vaste hand door dit terrein en bespaart u geld.

 

Hoofdactiviteiten
Wanneer sprake is van vrijstelling, berekent u geen btw aan uw afnemer. Uiteraard hoeft u in zo’n geval ook niets af te dragen aan de Belastingdienst en hoeft u ook geen btw-aangifte te doen. De kern van de zaak – de diensten die uw sportclub aan de leden verleent – is vrijgesteld van btw. Die diensten zijn de hoofdactiviteiten die direct voortvloeien uit de doelstelling van de club: het bevorderen van de sport en het bieden van de gelegenheid om te sporten aan uw leden.


Keerzijde van de medaille
Het komt er dus op neer dat u niet btw schuldig bent over de contributie van uw leden, op voorwaarde dat de club geen winstoogmerk heeft. Er mag wel winst zijn, maar wanneer deze winst wordt besteed aan de hoofdactiviteiten van de club blijft btw buiten beschouwing. De logische keerzijde van de medaille: voor de hoofdactiviteiten heeft de club geen recht op teruggave van de btw die u aan leveranciers betaalt.

  • BTW-vrijstellingen zijn gebonden aan voorwaarden. Uw accountant weet ervan
  • Winst die wordt ge├»nvesteerd in de club: geen btw

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: