BTW-vrijstelling voor collectieve belangenbehartiging

Wanneer en waarvoor is uw organisatie vrijgesteld van btw? Dit blijft problematische materie, omdat op de regels nogal wat uitzonderingen bestaan. Geen nood: uw financieel specialist is uw betrouwbare loods. We nemen hier alvast wat aspecten met u door.

 

Contributie
Wanneer uw organisatie collectief belangen behartigt voor uw leden, zijn levering van diensten en daarmee samenhangende goederen vrijgesteld van btw. Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers- of werkgeversorganisaties en voor organisaties met een politiek, religieus, levensbeschouwelijk, vaderlandslievend of liefdadig karakter, zonder winstoogmerk. De leden betalen een statutair vastgestelde contributie, terwijl bestuurstaken worden uitgevoerd door vrijwilligers zonder direct belang. Wel mag uw organisatie betaald personeel in dienst hebben.

 

Altijd belast
Niet alle diensten vallen onder de vrijstelling voor collectieve belangenbehartiging, maar het zou kunnen dat deze diensten vallen onder de vrijstelling voor sociale samenwerkingsverbanden. Een aantal diensten is altijd belast, zoals juridische of bedrijfseconomische adviezen aan individuele leden, het uitlenen van personeel en secretariaatswerkzaamheden.

 

  • Er bestaan diverse vrijstellingsregelingen; een dienst die volgens de ene regeling niet vrijgesteld is, kan volgens een andere regeling wel vrijgesteld zijn
  • Houd er rekening mee dat een aantal diensten altijd belast is; miscalculatie ligt op de loer

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: