Is uw vereniging een SBBI?

De SBBI-status is een fiscale status die uw vereniging voordeel op kan leveren, zoals vrijstelling van schenk- en erfbelasting. SBBI is een afkorting van Sociaal Belang Behartigende Instelling. Of uw vereniging voor deze status in aanmerking komt, wordt beoordeeld door de Belastingdienst.

Statuten of huishoudelijk reglement
Er zijn veel voorbeelden van verenigingen die in aanmerking komen voor de SBBI-status: sportclubs, zangkoren, personeelsverenigingen, buurtverenigingen, muziekverenigingen, amateurtoneelverenigingen, dansgroepen, scoutingclubs, speeltuinverenigingen, buurthuizen op niet-commerciële basis, ouderenverenigingen. Past uw vereniging in dit rijtje? Streeft zij een sociaal belang na en is dit duidelijk vastgelegd in de statuten of het huishoudelijk reglement?

Geen winst, geen vergoedingen
Uw vereniging moet gevestigd zijn in de Europese Unie, in de Nederlandse Antillen of Aruba. Gaat het om een ander land, dan moet dit land zonder beperkingen fiscale informatie uitwisselen met Nederland. Andere eisen: uw vereniging is vrijgesteld van winstbelasting of maakt geen winst. Ook mogen uw bestuursleden geen andere vergoeding ontvangen dan een onkostenvergoeding.

Bij de Belastingtelefoon (0800-0543) kunt u navragen of uw vereniging in aanmerking komt voor de SBBI-status. Natuurlijk weet uw accountant welke consequenties voor uw financiële huishouding aan deze status verbonden zijn.

•  De SBBI-status heeft voor uw vereniging diverse fiscale voordelen.

•  Bij de Belastingtelefoon kunt u navragen of uw vereniging voor deze status in aanmerking komt.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: