Jaarrekening vereniging/stichting: voetangels en klemmen

Het dient zich altijd sneller aan dan u denkt: het opstellen van de jaarrekening. Voor u als bestuur(slid) van een vereniging of stichting een verantwoordelijke klus, waarbij uw accountant u veel tijd kan besparen. En waarschijnlijk ook geld, want foutjes kunnen kostbaar zijn. De jaarrekening van een vereniging of stichting moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen: voetangels en klemmen.
Eenvoudige regelgeving
Om te weten welke eisen dit zijn, moet eerst de vraag worden beantwoord of uw vereniging/stichting (verder: v/s) valt onder de eenvoudige regelgeving. Dit is het geval wanneer uw v/s geen onderneming in stand houdt. Dat wil zeggen: wanneer geen sprake is van een commerciële, met andere organisaties concurrerende activiteit die inschrijving in het handelsregister behoeft.
Criteria
Het zou ook kunnen dat uw v/s wel een onderneming in stand houdt, maar dan kan eenvoudige regelgeving nog steeds van toepassing zijn. Daarvoor zijn de volgende criteria doorslaggevend:

  • het balanstotaal van de vereniging of stichting is minder dan € 4,4 miljoen;
  • de netto-omzet van de onderneming binnen de vereniging of stichting is minder dan € 8,8 miljoen;
  • het aantal werknemers van de onderneming binnen de vereniging of stichting is minder dan 50.Wanneer uw v/s voldoet aan twee van de hierboven genoemde criteria – dat geldt in de meeste gevallen – valt zij onder de eenvoudige regelgeving. Wat exact de wettelijke eisen zijn waaraan de jaarrekening moet voldoen: het voert te ver dat hier weer te geven.
    • Uw v/s valt onder de eenvoudige regelgeving wanneer u geen onderneming in stand houdt.
    • Het is altijd verstandig de jaarrekening van uw v/s te laten opstellen door een accountant. Het scheelt u tijd en vaak ook geld.

    Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of email ons voor informatie op maat: