Publicatieplicht: let op uw ANBI-status

Vertegenwoordigt u een kerkgenootschap met een ANBI-status? Het genootschap moet sinds 1 januari van dit jaar voldoen aan de wettelijke plicht bepaalde gegevens via internet openbaar te maken. Andere ANBI’s hebben deze plicht al sinds 1 januari 2014. Blijft u in gebreke, dan is uw ANBI-status in het geding en raakt u uw belastingvoordelen kwijt. Wellicht hoog tijd voor overleg met uw financieel specialist?

 

Overgangsregeling voorbij
Kerkgenootschappen met een ANBI-status vielen onder een overgangsregeling, die 1 januari jongstleden afliep. De overgangsregeling was in het leven geroepen om kerkgenootschappen – ongeacht de geloofsrichting, dus ook moskeeën vallen hieronder – in de gelegenheid te stellen een eigen RSIN aan te vragen. RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer.

 

Welke gegevens?
Dit RSIN moet op internet openbaar gemaakt worden en dat geldt bijvoorbeeld ook voor de officiële- en publiek bekende naam, contactgegevens, doelstelling, actueel beleidsplan, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en nog een stevige handvol gegevens. Meer informatie vindt u op internet.

 

  • Als kerkgenootschap met een ANBI-status hebt u de wettelijke verplichting bepaalde gegevens openbaar te maken
  • Wanneer u niet aan deze verplichting voldoet, wordt uw ANBI-status ingetrokken of geweigerd

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: