Relatie tussen amateurvoetbalclub en spelers

Wanneer u een amateurvoetbalclub leidt, hebben u en uw voorgangers ongetwijfeld gezorgd voor een goede structuur van de vereniging. Wellicht is er een stichting opgericht waarin het personeelsbeheer is ondergebracht en die uit hoofde daarvan zorgt voor de betaling van loon aan de selectiespelers. Maar let op: ondanks het bestaan van een dergelijke stichting is er sprake van een dienstbetrekking tussen uw vereniging en de selectiespelers.

 

Hoger beroep
Het Gerechtshof Den Haag heeft hierover onlangs uitspraak gedaan; uw accountant weet hiervan. Rechtbank Den Haag heeft de arbeidsrelatie van een voetballer met een amateurvereniging als dienstbetrekking aangemerkt. In hoger beroep bevestigde het hof dit oordeel.

 

Doorslaggevend
Een aantal feiten zijn in dit soort zaken doorslaggevend. De speler is met de vereniging overeengekomen gedurende een bepaalde tijd werkzaamheden te verrichten en de club betaalt hiervoor een vergoeding. Bovendien bestaat tussen club en speler een gezagsverhouding: de speler is verplicht instructies van de trainers op te volgen en deel te nemen aan de trainingen.

 

  • Neem de (beoogde) structuur van uw vereniging goed door met uw accountant
  • Uiteraard is uw accountant op de hoogte van de jongste jurisprudentie die verenigingen en stichtingen aangaat

 

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: